Πόσοι θα ωφεληθούν από την αύξηση στον βασικό μισθό

Πόσοι θα ωφεληθούν από την αύξηση στον βασικό μισθό
Η επικείμενη αύξηση στον βασικό μισθό από τα 586 ευρώ για τους άνω των 25 ετών και από τα 511 ευρώ για τους κάτω από 25 στα 751 ευρώ αναμένεται να ωφελήσει χιλιάδες εργαζόμενους που αμείβονται στην συγκεκριμένη μισθολογική κλίμακα.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, άλλωστε, κινήθηκε ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου Βασίλης Κορκίδης, που έκανε λόγο για άμεση αναθέρμανση της ελληνικής οικονομίας αφού σύντομα θα πέσουν στην αγορά τους πρώτους 12 μήνες μετά την αύξηση περί τα 360 εκατ. ευρώ.

Σε πρώτη φάση και με βάση τα ετήσια στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ για το 2014, η αύξηση αυτή αφορά -άλλους περισσότερο και άλλους λιγότερο- 741.900 εργαζόμενους που εργάζονται ως μισθωτοί.

Αναλύοντας αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να αναφέρουμε ότι 137.113 εργαζόμενοι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου αμείβονται αυτή τη στιγμή με μισθό που κινείται μεταξύ των 501 ευρώ έως 600 ευρώ, ενώ άλλοι 137.376 αμείβονται με μισθό που κυμαίνεται από 601-700 ευρώ.

Ωστόσο σ’ αυτούς θα πρέπει να προστεθούν και οι 467.411 που αμείβονται με αμοιβές μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης και οι οποίοι εργάζονται από 1 έως 35 ώρες εβδομαδιαίως. Όλοι αυτοί οι μερικώς και εκ περιτροπής απασχολούμενοι κατά βάση αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.

Αξιολόγηση