Αυτοί είναι οι πάροχοι που θα συμμετάσχουν στο voucher του ΟΑΕΔ ανέργων 29 με 64 ετών

Αυτοί είναι οι πάροχοι που θα συμμετάσχουν στο voucher του ΟΑΕΔ ανέργων 29 με 64 ετών
Τα αποτελέσματα συγκρότησης του Μητρώου Παρόχων, οι οποίοι κρίθηκαν επιλέξιμοι για την υλοποίηση του προγράμματος voucher «Επιταγή κατάρτισης ανέργων ηλικίας 29 έως 64 ετών σε τομείς Οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση» έκανε γνωστό ο ΟΑΕΔ μέσω σχετικής ανακοίνωσής του.

Σύμφωνα με την υπ. Αριθ. 97/3/20-01-2015, απόφαση του ΔΣ ΟΑΕΔ κρίθηκαν επιλέξιμοι 67 Πάροχοι Κατάρτισης εκ των οποίων 13 Κοινοπραξίες και 54 Μεμονωμένοι Πάροχοι και 1.136 Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις με 42.270 Προσφερόμενες θέσεις.

Σημειώνεται ότι το 25 % ( κατ’ ελάχιστο) των Προσφερομένων Θέσεων Πρακτικής από τις Επιχειρήσεις θα πρέπει να οδηγήσουν σε θέσεις Απασχόλησης, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης.

Στους πίνακες που αναρτώνται εμφανίζονται για κάθε έναν από τους Παρόχους οι προσφερόμενες θέσεις ανά Περιφέρεια , Κλάδο και συνεργαζόμενη Επιχείρηση.

Τους πίνακες με τους παρόχους θα τους βρείτε ΕΔΩ

Αξιολόγηση