Έρευνα Randstad: Ποιοι κλάδοι θα κάνουν προσλήψεις και ποια επαγγέλματα έχουν αυξημένο φόβο απολύσεων

Έρευνα Randstad: Ποιοι κλάδοι θα κάνουν προσλήψεις και ποια επαγγέλματα έχουν αυξημένο φόβο απολύσεων
Μόλις ένας στους 3 Ελληνες δηλώνει αισιόδοξος ότι θα βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση τη νέα χρονιά, 6 στους 10 περιμένουν χειρότερες μέρες ενώ παράλληλα το 54% εκτιμά ότι θα εργάζεται σε διαφορετική δουλειά το επόμενο διάστημα είναι ορισμένα από τα στοιχεία της έρευνας Workmonitor της Randstad σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στην Ελλάδα.


Ειδικότερα, σε παγκόσμιο επίπεδο οι εργαζόμενοι εμφανίζονται αισιόδοξοι για το 2015, με το 58% των ερωτηθέντων να πιστεύει ότι η οικονομική κατάσταση στη χώρα τους θα βελτιωθεί, ποσοστό 9% υψηλότερο από το αντίστοιχο του προηγούμενου έτους.

Ωστόσο αυτό δεν ισχύει για την Ελλάδα, αφού μόλις το 29% των Ελλήνων δήλωσε ότι αναμένει βελτίωση της οικονομικής κατάστασης μέσα στο 2015.

Μάλιστα, το 60% των ερωτηθέντων είναι πεπεισμένο ότι η οικονομική κατάσταση στη χώρα μας θα επιδεινωθεί μέσα στον επόμενο χρόνο. Μόλις το 26% αναμένει αύξηση μισθού, ενώ μόνο το 22% περιμένει ότι θα λάβει μπόνους στο τέλος της χρονιάς. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γαλλία και το Λουξεμβούργο, με ποσοστό 31%, ανήκουν επίσης στην ομάδα των χωρών όπου οι εργαζόμενοι είναι λιγότερο αισιόδοξοι για το 2015.

Ζωτικής σημασίας η απασχολησιμότητα

Όσο οι μόνιμες θέσεις εργασίας παύουν να υφίστανται, τόσο σημαντικότερη καθίσταται η διαρκής ανάπτυξη των ταλέντων των εργαζομένων, προκειμένου να παραμείνουν «ελκυστικοί» και να καταφέρουν να εξασφαλίσουν το επόμενο εργασιακό τους βήμα. Σε αυτό το πλαίσιο, το 54% των ερωτηθέντων σε παγκόσμιο επίπεδο, δήλωσε ότι οι εργοδότες αφιέρωσαν περισσότερο χρόνο και πόρους στην ανάπτυξη νέων ταλέντων συγκριτικά με 10 χρόνια πριν.

Ωστόσο, οι απαντήσεις των Ελλήνων εργαζομένων σημείωσαν τα χαμηλότερα ποσοστά, αφού μόλις το 31% δήλωσε ότι ο εργοδότης του αφιερώνει περισσότερο χρόνο και πόρους για την ανάπτυξη ταλέντων απ' ότι πριν 10 χρόνια.

Από την άλλη πλευρά, το 71% των Ελλήνων εργαζομένων δήλωσε ότι θεωρεί την επένδυση στην ανάπτυξη ταλέντων ως ευκαιρία για προσωπική εξέλιξη, ενώ μόλις το 22% δήλωσε ότι νιώθει πίεση από την έμφαση που δίνεται στην ανάπτυξη ταλέντων, καθώς πιστεύει ότι δε μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις.

Το 35% των ερωτηθέντων δήλωσε πεπεισμένο ότι το επάγγελμά του θα αυτοματοποιηθεί μέσα στην επόμενη δεκαετία, ενώ το 39% δήλωσε ότι για συγκεκριμένες εργασίες, οι εργοδότες απευθύνονται ολοένα και περισσότερο σε εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι εργάζονται αυτόνομα (freelance talent).

Προετοιμασία για την Γενιά Ζ (Ηλικίες 14-19)

Μετά τη γενιά Χ και Υ, έχει έρθει η στιγμή να προετοιμαστούμε και για τη Γενιά Ζ. Πώς βλέπουν σήμερα οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα την είσοδο της Γενιάς Ζ στην αγορά εργασίας τα επόμενα 5 χρόνια;

· To 65% των σημερινών εργαζομένων πιστεύει ότι η Γενιά Ζ είναι πιθανότερο να απαιτήσει πιο ευέλικτες συνθήκες στον εργασιακό χώρο από τις παλαιότερες γενιές.

· Αν και το 64% πιστεύει ότι όσοι εργάζονται ήδη μπορούν να διδαχθούν πολλά από τη Γενιά Ζ όσον αφορά στην τεχνολογία, μόλις το 28% πιστεύει ότι μπορεί να μάθει από αυτή τη γενιά πράγματα που αφορούν στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

· Το 56% θεωρεί τη Γενιά Ζ απαραίτητη προκειμένου να μπορέσουν οι εταιρείες να είναι πραγματικά καινοτόμες.

· Μόλις το 30% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ο εργοδότης τους είναι επαρκώς προετοιμασμένος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Γενιάς Ζ.

· Για τη συνεργασία μεταξύ των τριών γενιών, το 55% δήλωσε ότι ο εργοδότης του προωθεί ενεργά το mentorship, το οποίο σημαίνει ότι οι νέοι εργαζόμενοι καθοδηγούνται και εκπαιδεύονται από τους παλαιότερους.

Στοιχεία που παρακολουθούνται σε τριμηνιαία βάση από το Workmonitor

Δείκτης Κινητικότηταs

Ο «Δείκτης Κινητικότητας» της Randstad για την αγορά εργασίας αξιολογεί την ετοιμότητα των εργαζομένων να αλλάξουν επάγγελμα μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Ο δείκτης βασίζεται στην υπάρχουσα εργασιακή ικανοποίηση, στο φόβο απόλυσης, στην ανάγκη των εργαζομένων για νέες προσωπικές προκλήσεις και στο βαθμό της αυτοπεποίθησής τους ότι θα βρουν δουλειά κάπου αλλού.

Ο «Δείκτης Κινητικότητας» στην Ελλάδα σημείωσε μικρή μείωση της τάξης της μιας μονάδας από 100, το 3ο τρίμηνο του 2014, σε 99 το 4ο τρίμηνο του ίδιου έτους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο, ο αριθμός των εργαζομένων που αναμένουν να προσληφθούν σε διάστημα έξι μηνών, είναι ελαφρώς μικρότερος έναντι του περασμένου 3μήνου. Ο παγκόσμιος «Δείκτης Κινητικότητας» μειώθηκε επίσης κατά 1 μονάδα, φτάνοντας το 109 στο 4ο τρίμηνο του 2014.

Το τελευταίο τρίμηνο του 2014 καταγράφηκε μείωση και στο ποσοστό των ανθρώπων που αναζήτησαν νέα εργασία, καθώς μόλις το 14% αναζήτησε εργασία ενεργά και 19% παθητικά, συγκριτικά με τα ποσοστά του προηγούμενου τριμήνου (15% και 23 αντίστοιχα %).

Από το σύνολο των ερωτηθέντων κατά το 4ο τρίμηνο στην Ελλάδα, το 19% δήλωσε ότι άλλαξε επάγγελμα τους τελευταίους έξι μήνες, ποσοστό που παρέμεινε σταθερό από το 3ο τρίμηνο του 2014. Οι κλάδοι που παρουσίασαν την υψηλότερη κινητικότητα εργαζομένων τους τελευταίους 6 μήνες ήταν τα ορυχεία (50%), οι αυτοκινητοβιομηχανίες (40%) και ο κλάδος της κατασκευής χημικών προϊόντων (31%). Αξίζει να σημειωθεί ότι ηλικιακά, το μικρότερο ποσοστό κινητικότητας καταγράφηκε στις ηλικίες 55 έως 64 ετών (11%), ενώ το μεγαλύτερο το κατέγραψε η ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών (27%).

Συνολικά, το 38% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι άλλαξε επάγγελμα κατά τους τελευταίους έξι μήνες, με σκοπό τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και ένα 26% δήλωσε ως αιτία την προσωπική ανάγκη για αλλαγή. Το 19% δήλωσε ότι η αλλαγή εργασίας σχετίζεται με αλλαγή στην επιχειρησιακή δομή της εταιρίας που εργαζόταν (συγχώνευση ή αναδιοργάνωση), ενώ το 17% απάντησε ότι η αλλαγή οφείλεται στην δυσαρέσκεια από τον εργοδότη και την προσωπική φιλοδοξία για ανέλιξη στη διοικητική ιεραρχία.

Αισιοδοξία των εργαζομένων για ανεύρεση εργασίας στην Ελλάδα

Από τους ερωτηθέντες στην Ελλάδα το 47% αναμένει ότι θα είναι σε θέση να βρει μια ανάλογη εργασία μέσα στους επόμενους έξι μήνες, ποσοστό που καταγράφει μικρή πτώση συγκριτικά με το 3ο τρίμηνο του 2014 (52%). Επίσης, το 54% αναμένει ότι θα εργάζεται σε διαφορετική δουλειά μέσα στους επόμενους έξι μήνες, μείωση της τάξης του 2% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο (56%).

Φόβος απώλειας εργασίας

Μείωση κατά 4% καταγράφηκε αυτό το τρίμηνο στην Ελλάδα στο ποσοστό αυτών που νιώθουν φόβο απώλειας της θέσης εργασίας τους και διαμορφώθηκε στο 35%, σε αντίθεση με το 39% που ήταν το 3ο τρίμηνο του 2014.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά φόβου απώλειας της εργασίας καταγράφηκαν στους τομείς της εξόρυξης (33%), της γεωργίας (25%), της υγείας (23%), της αυτοκινητοβιομηχανίας (20%) και των κατασκευαστικών (19%). Στο άλλο άκρο της κλίμακας, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα αλλά και τις υπηρεσίεςΠληροφορικής εμφανίζονται να νιώθουν το φόβο απώλειας της εργασίας σε πολύ χαμηλά ποσοστά της τάξης του 4% και 5%, αντίστοιχα.

Εργασιακή Ικανοποίηση
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας η εργασιακή ικανοποίηση στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 3%, φτάνοντας το 57% στο τελευταίο τρίμηνο του 2014. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα συνεχίζει να εμφανίζει χαμηλά επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης μαζί με την Ουγγαρία (57%), το Χονγκ Κονγκ (49%) και την Ιαπωνία (45%).

Ηταυτότητα της έρευνας Randstad Workmonitor

Η έρευνα Workmonitor υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2003, και καλύπτει πλέον 33 χώρες σε όλον τον κόσμο, περιλαμβάνοντας την Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική. Η έρευνα Workmonitor της Randstad δημοσιεύεται 4 φορές το χρόνο, αναδεικνύοντας τις τάσεις κινητικότητας που παρατηρούνται τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο σε βάθος χρόνου.

Ο «Δείκτης Κινητικότητας» της έρευνας Workmonitor εντοπίζει την αυτοπεποίθηση των εργαζομένων και στοχεύει στην καταγραφή των προσδοκιών και του αισθήματος ασφάλειας που νιώθουν, καθώς και την πιθανότητα μετακίνησής τους σε διαφορετικούς εργοδότες μέσα σε ένα εξαμηνιαίο πλαίσιο.

Έτσι παρέχεται μία ουσιαστική κατανόηση των συνθηκών που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας, αλλά και των τάσεων που διαμορφώνονται από τους εργαζόμενους. Πέρα από τις εργασιακές μετακινήσεις, τμήματα της έρευνας αποτυπώνουν την εργασιακή ικανοποίηση και τα προσωπικά κίνητρα των εργαζομένων.

Η έρευνα διεξάγεται μέσω on-line ερωτηματολογίου και το δείγμα αποτελείται από άτομα ηλικίας 18 - 65 ετών, που εργάζονται τουλάχιστον 24 ώρες την εβδομάδα σε μία αμειβόμενη εργασία (όχι αυτοαπασχολούμενοι). Το εύρος δείγματος στην Ελλάδα ήταν 405 συνεντεύξεις, οι οποίες διεξήχθησαν από την Survey Sampling International. Η έρευνα για το Δ' τρίμηνο του 2014 διεξήχθη μεταξύ 23 Οκτωβρίου και 5 Νοεμβρίου 2014.

Αξιολόγηση