Ποιοι κινδυνεύουν από σήμερα με "κούρεμα" μισθού -Ο πλήρης κατάλογος(update)

Ποιοι κινδυνεύουν από σήμερα με "κούρεμα" μισθού -Ο πλήρης κατάλογος(update)
Θα μου κουρέψουν από σήμερα τον μισθό μου; Το ερώτημα απασχολεί εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους οι οποίοι προσπαθούν να διαπιστώσουν καταρχήν αν θα χάσουν επιδόματα και κατά δεύτερον αν θα υποστούν «κούρεμα» στο βασικό τους μισθό. Ένα είναι σαφές. Κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ανήκουν σε επαγγελματικούς κλάδους όπου οι συλλογικές συμβάσεις έχουν ήδη λήξει. Δείτε τον πλήρη κατάλογο.

Τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας δείχνουν ότι το 41,45% των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων (63 σε σύνολο 152) έχουν λήξει χωρίς να έχει ξεκινήσει η διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης ή υπογραφής νέων συλλογικών ρυθμίσεων. Σε όλους αυτούς τους κλάδους οι εργοδότες μπορούν από σήμερα να επιβάλουν μειώσεις μισθών, ή να απαιτήσουν από τους εργαζόμενους να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις.

Διαβάστε επίσης: Μισθοί πείνας από σήμερα

Η ανησυχία που έχει προκαλέσει στους εργαζόμενους το θέμα της περίφημης μετενέργειας, υποχρέωσε το υπουργείο Εργασίας να εκδώσει οδηγίες νέες οδηγίες προκειμένου να εξειδικεύσει τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ο εργοδότης μπορεί να επιβάλλει μείωση μισθού αλλά και εκείνες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται υπογραφή ατομικής σύμβασης. Οι οδηγίες αυτές έχουν ως εξής:

1. Η ημερομηνία της 15ης Μαΐου για τη λήξη του τριμήνου και την εφαρμογή της μετενέργειας αφορά 10 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας από τις 151 που υπάρχουν συνολικά. Πρόκειται για τις συλλογικές συμβάσεις που έληξαν ή καταγγέλθηκαν από τις 14/8/2012 και μέχρι τις 14/2/2012 διανύοντας το εξάμηνο παράτασης ισχύος τους, το οποίο προέβλεπε ο ν. 1876/1990. Αν μέχρι τις 14/05/2012 δεν συνάφθηκε νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, τότε ο εργοδότης νομιμοποιείται, δηλαδή δύναται και όχι υποχρεούται, να προσαρμόσει τους μισθούς στο βασικό μισθό της κλαδικής σύμβασης συν τα τέσσερα προβλεπόμενα επιδόματα, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου. Σε κάθε περίπτωση οποτεδήποτε μπορεί να υπογραφεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

2. Για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή κατηγγέλθησαν μετά τις 14.2.2012, 25 τον αριθμό (στοιχεία μέχρι την 11.5.2012) τρέχει το 3μηνο όπως προβλέπεται με το ν. 4046/2012 και την αντίστοιχη Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, από την ημερομηνία καταγγελίας ή λήξης τους. Αν αυτό παρέλθει άπρακτο τότε ο εργοδότης νομιμοποιείται, δηλαδή δύναται και όχι υποχρεούται, να προσαρμόσει τους μισθούς στο βασικό μισθό της κλαδικής σύμβασης συν τα 4 προβλεπόμενα επιδόματα, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου. Σε κάθε περίπτωση οποτεδήποτε μπορεί να υπογραφεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

3. Για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή κατηγγέλθησαν πριν τις 14.8.2011 και έχουν διανύσει το 6μηνο παράτασης ισχύος τους, όπως προέβλεπε ο ν. 1876/1990, 43 τον αριθμό (στοιχεία μέχρι την 11.5.2012) και μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, τότε, από το χρονικό σημείο που έληξε το εξάμηνο παράτασης ισχύος τους, οι κανονιστικοί όροι της αντίστοιχης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας έχουν μεταβληθεί σε συμβατικούς όρους ατομικής συμφωνίας και μεταβάλλονται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μερών. Σε κάθε περίπτωση οποτεδήποτε μπορεί να υπογραφεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Άρα γι' αυτήν την τελευταία περίπτωση ο ν. 4046/2012 και η αντίστοιχη Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, θα έχουν εφαρμογή μετά τη νέα σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

4. Τέλος, σήμερα είναι σε ισχύ 73 κλαδικές συμβάσεις. Για τις 73 αυτές συμβάσεις που δεν έχουν λήξει και δεν έχουν καταγγελθεί, συνεχίζεται το υφιστάμενο καθεστώς με ότι προβλέπεται στους όρους των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για τις αμοιβές.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ή ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ ΑΠΌ 14/8/2011 ΕΩΣ 14/2/2012
Α/ΑΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΕΝΑΡΞΗΛΗΞΗΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
1ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ1/1/201131/12/2011-
2ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΑ1/1/201031/12/2011-
3ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΑΣΟ)1/1/201031/12/20119/2/2012
4ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΟ1/1/201031/12/2011-
5ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΒΙΟΜ-ΒΙΟΤΕΧ)1/1/201031/12/2011-
6ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ (ΒΙΟΜ-ΒΙΟΤΕΧ)1/1/2010,(2 ετη)-
7ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ1/1/201031/12/2011-
8ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ1/1/20102 ETH-
9ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ14/2/2011-18/1/2012
10ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ (ΒΙΟΜ-ΒΙΟΤΕΧ)1/1/201031/12/2011-
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ή ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 14/2/2012
Α/ΑΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΕΝΑΡΞΗΛΗΞΗΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
1ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ12/2/2011-12/3/2012
2ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΙΕΚ1/12/2010-30/3/2012
3ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ20/2/2010-15/3/2012
4ΚΛΙΝΙΚΕΣ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ-ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡ12/2/2011-1/3/2012
5ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΛΠ ΑΥΤ/ΤΩΝ(ΟΜ)1/1/2010-15/3/2012
6ΟΔΗΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ1/4/201131/3/2012-
7ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΟΧ23/7/2010-26/3/2012
8ΚΤΕΛ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ1/1/2010-28/3/2012
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ή ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 14/8/2011
Α/ΑΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΕΝΑΡΞΗΛΗΞΗΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
1ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΕΣ ΤΡΟΧΟΥ1/1/200831/12/200916/6/2010
2ΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ-ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ1/1/200831/12/2009-
3ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ1/1/2009ΕΤΩΝ 2009-2010-
4ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ1/1/2009ΕΤΩΝ 2009-2010-
5ΒΑΦΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ1/1/2009-15/12/2009
6ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΡΓΑΤΕΣ1/1/2009-15/12/2009
7ΓΑΝΤΟΠΟΙΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ1/1/2009-15/12/2009
8ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΒΙΟΤΕΧ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ1/1/2008-21/7/2010
9ΓΟΥΝΕΡΓΑΤΩΝ1/1/2009-15/12/2009
10ΔΕΡΜΑΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ1/1/2009-15/12/2009
11ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΔΕΥΑ)1/1/2010-14/7/2011
12ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ1/1/200831/12/2009-
13ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ)1/1/200831/12/2009-
14ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ)1/1/200831/12/2009-
15ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝ. (ΚΛΙΝ ΔΙΑΓΝ)13/5/2005-27/6/2006
16ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ1/1/2009-15/12/2009
17ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ1/1/200831/12/200824/12/2008
18ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧ. ΕΜΠΟΡ1/1/2009-15/12/2009
19ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ1/1/2008--
20ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΕΤΡΑΣ, ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΑΣΒΕΣΤ1/1/2009-7/1/2010
21ΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΟΜ)1/1/20091/ΕΤΟΣ13/1/2010
22ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΚΟΠΗ1/1/2009-7/1/2010
23ΜΑΡΜΑΡΟΨΗΦΙΔΕΣ, ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ1/1/2009-7/1/2010
24ΜΩΣΑΪΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ1/1/2009-7/1/2010
25ΞΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ1/1/2009-7/1/2010
26ΟΔΗΓΟΙ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ1/7/2010-25/7/2011
27ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ1/1/2009-7/1/2010
28ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ1/1/2009-7/1/2010
29ΟΙΝΟΛΟΓΟΙ1/1/2008ΔΙΕΤΗΣ-
30ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧ1/1/201031/12/2010-
31ΠΛΕΚΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ1/1/2009-15/12/2009
32ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ1/1/200831/12/2009-
33ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ1/1/200831/12/2009-
34ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ1/1/2008-18/2/2010
35ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ1/1/2008-5/2/2010
36ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ1/1/200831/12/200923/4/2010
37ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ1/1/200831/12/2009-
38ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΕΧΝ. ΕΘΝ. ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ1/1/2010-8/2/2011
39ΤΕΝΤΟΠΟΙΙΑ-ΣΚΗΝΟΠΟΙΙΑ1/1/2009-15/12/2009
40ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΕΣ1/7/2010-6/5/2011
41ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ1/1/2010ΕΤΗΣΙΑ-
42ΥΠΟΔΗΜΑΤΕΡΓΑΤΕΣ1/1/2009-15/12/2009
43ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ1/1/2009-19/1/2010
44ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ1/7/200831/12/2009-
45ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ1/7/2010-14/6/2011
Αξιολόγηση