Ποια ελληνική βιομηχανία κρεμάει «πωλητήριο» -Το σχέδιο

Ποια ελληνική βιομηχανία κρεμάει «πωλητήριο» -Το σχέδιο
Πώληση των εργοστασίων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ) στη Λάρισα και την Ξάνθη, συμπεριλαμβανομένων των μηχανολογικών τους εξοπλισμών, καθώς επίσης πώληση επιχειρηματικών ακινήτων στην Αθήνα (στην οδό Σκουφά) και στη Θεσσαλονίκη (ένα στην οδό Κουντουριώτου 9 και ένα στη Σίνδο Θεσσαλονίκης), μαζί με πώληση των κεντρικών γραφείων της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη (οδός Μητροπόλεως 34) και του συνόλου των μετοχών εκδόσεως των θυγατρικών εταιρειών Crvenka και Sajkaska, που εδρεύουν στη Σερβία, προς απομείωση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας, περιλαμβάνονται στους όρους της δανειακής αναδιάρθρωσης της ΕΒΖ με την Τράπεζα Πειραιώς που θα κληθούν να εγκρίνουν οι μέτοχοι στην επικείμενη έκτακτη γενική συνέλευσης της 26ης Αυγούστου.

Σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση-ανακοίνωση, για τα μεν εργοστάσια ορίζονται ενδεικτικά τιμήματα τουλάχιστον 8 και 7,8 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, για το επιχειρηματικό ακίνητο στην Αθήνα τουλάχιστον 260.000 ευρώ, για το ακίνητο στην Κουντουριώτου τουλάχιστον 2,9 εκατ. ευρώ και στη Σίνδο τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ, ενώ για τα γραφεία στη Μητροπόλεως ορίζεται ενδεικτικό τίμημα το ποσό των 2,730 εκατ. ευρώ, όπως αυτά θα προκύψουν -όπως σημειώνεταιαπό την τελική έκθεση αποτίμησης τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή.

Αντίστοιχα, για τις δύο εταιρείες στη Σερβία ορίζεται ενδεικτικό τίμημα το ποσό των 25 εκατ. ευρώ (και για τις δύο). Πληρεξούσιο Η γ.σ. θα κληθεί να εγκρίνει τη χορήγηση ανέκκλητου συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου στην ΤράπεζαΠειραιώς για την πραγματοποίηση των ενεργειών που απαιτούνται αναφορικά με τις ανωτέρω συναλλαγές, ενώ στα θέματα της γ.σ. περιλαμβάνεται επίσης η ανάκληση αποφάσεων της γ.σ. της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, προς απόσβεση ζημιών, και εν συνεχεία για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η λήψη νέων αποφάσεων για τα ίδια θέματα, όπως και η επικύρωση της εκλογής μελών δ.σ. και επιτροπής ελέγχου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων. Τελειώνουν τα διαθέσιμα Στο μεταξύ, πάντως, τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας, σύμφωνα τόσο με τους εργαζόμενους όσο και με τη διοίκηση της εταιρείας, τελειώνουν.

Οι εργαζόμενοι καταλογίζουν ολιγωρία στην πρόσληψη του απαραίτητου εξειδικευμένου εποχικού προσωπικού, ώστε να γίνει η συντήρηση των εργοστασίων και να ξεκινήσει χωρίς προβλήματα η καμπάνια των εργοστασίων. Σύμφωνα πάντως με τον πρόεδρο της ΕΒΖ, Χρήστο Ρώσσιο, είναι πιθανό τις προσεχείς ημέρες, δηλαδή πριν από τη γ.σ. της 26ης Αυγούστου, να γίνει η εκταμίευση της πρώτης δόσης των 5 εκατ. ευρώ, από τα συνολικά 12 εκατ. ευρώ της συμφωνηθείσας νέας χρηματοδότησης με την πιστώτρια τράπεζα, καθώς χθες ο ειδικός εκκαθαριστής της ΑΤΕ απέστειλε σχετική επιστολή-έγκριση προς την Τράπεζα Πειραιώς.

Τα τρία από τα πέντε εκατ. ευρώ προορίζονται για την αποπληρωμή των τευτλοπαραγωγών για την περσινή παραγωγή. Υπενθυμίζεται πως τα δάνεια της ΕΒΖ αγγίζουν τα 150 εκατ. ευρώ. Από τα προαναφερόμενα ενδεικτικά τιμήματα (συνολικά 24,69 εκατ. για τα ακίνητα και άλλα 25 εκατ. για τις σερβικές εταιρείες), επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες ότι η Τράπεζα Πειραιώς εκτιμά ότι από την πώληση των ακινήτων και των θυγατρικών της Σερβίας θα αντλήσει περί τα 50 εκατ. ευρώ, οπότε κατά το ποσό αυτό θα μειωθεί ο δανεισμός της ΕΒΖ και τα υπόλοιπα περίπου 100 εκατ. ευρώ θα «σπάσουν», όπως έχει προαναγγελθεί, σε δύο ομολογιακά δάνεια. Το πρώτο ομολογιακό θα είναι της τάξης των 60 εκατ. ευρώ και δεκαετούς διάρκειας και εφόσον αυτό εξυπηρετηθεί κανονικά, προβλέπεται να «κουρευτεί» το υπόλοιπο ποσό του δεύτερου ομολογιακού.

Αξιολόγηση