Γιατί κλείνουν οι επιχειρήσεις - Οι βασικοί λόγοι αποτυχίας

Γιατί κλείνουν οι επιχειρήσεις - Οι βασικοί λόγοι αποτυχίας
Καθημερινά ακούμε για επιχειρήσεις που κλείνουν και για επιχειρηματίες που αποτυγχάνουν. Τι κάνει τους υπόλοιπους να ξεχωρίζουν και τους οδηγεί στο κέρδος και την ευημερία; Τι πρέπει να προσέξουν οι νέοι επιχειρηματίες για να πλεύσουν ευτυχισμένα στα νερά της επιτυχίας και να αποφύγουν τους σκοπέλους και τα ναυάγια;

Πολλές και διαφορετικές είναι οι απόψεις και οι απαντήσεις για τα παραπάνωχωρίς να υπάρχουν αντικειμενικές απαντήσεις.Είναι σαφές ότι δεν είναι όλοι ικανοί να γίνουν επιχειρηματίες και συχνά κάποιοικληρονομούν μια επιτυχημένη επιχείρηση από τους γονείς τους, αλλά στη συνέχειααποτυγχάνουν.

Πέρα όμως από τα προσόντα χαρακτήρα, όπως ικανότητα λήψηςαποφάσεων, δυναμικότητα, επιθυμία για καινοτομία, κ.λπ., υπάρχουν τα προσόντα
που διδάσκονται και αυτά αποτελούν συχνά μεγαλύτερη εγγύηση επιτυχίας από το«ένστικτο». Σήμερα υπάρχει ένας πλήρης κύκλος σπουδών που αφορά όλες τιςβαθμίδες και πολλά αντικείμενα επιχειρηματικότητας και στη χώρα μας. Ακόμη,υπάρχει εκτεταμένη ελληνική και ξένη βιβλιογραφία που μπορεί να βοηθήσει τουςεπίδοξους επιχειρηματίες.

Ένα κρίσιμο σημείο που καθορίζει την καλή έκβαση μιας νέας επιχείρησης είναι ησωστή εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών. Συχνά δίνεται έμφαση στην εύρεσηαρχικού κεφαλαίου για το «άνοιγμα» της επιχείρησης, χωρίς να προσδιορίζεται ηβιωσιμότητα της επιχείρησης και οι καθημερινές ταμειακές ανάγκες, η κάλυψη τωνλειτουργικών και πώς θα γίνουν αυτά.

Ακόμη, αυτό μπορεί να αφορά και σε ένακακό ή ανύπαρκτο Επιχειρηματικό Σχέδιο (business plan). Όταν ο επιχειρηματίαςδεν έχει καταγράψει τις ιδέες του στη συγκροτημένη δομή ενός ΕπιχειρηματικούΣχεδίου, κινδυνεύει να μην έχει αποσαφηνίσει τις απόψεις του και να έχει πολλάθολά σημεία. Η γραπτή απεικόνιση του επιχειρηματικού σχεδιασμού εκτός από τηναποτελεσματικότερη επεξεργασία των δεδομένων, μας δίνει και τη δυνατότητασυχνού ελέγχου αυτών που επιθυμούμε και έχουμε βάλει σαν στόχο και αυτών πουπραγματικά πετυχαίνουμε. Μπορούμε έτσι να αναπροσαρμόσουμε τον αρχικό μας
σχεδιασμό με βάση τις νέες, πραγματικές επιχειρηματικές συνθήκες.

Κακή εκτίμηση δεδομένων

Ένας άλλος κίνδυνος που βρίσκεται μπροστά στον νέο επιχειρηματία είναι ηέλλειψη επιχειρηματικής κουλτούρας, που έχει ως επακόλουθο την υπερεκτίμησητων ικανοτήτων του. Δεν είναι ξένο στην ελληνική πραγματικότητα το φαινόμενοτης άποψης ότι κανείς μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του.

Αυτός είναι ένας κίνδυνοςπου αφορά κατά πολύ και τους παλαιούς επιχειρηματίες, ίσως μάλισταπερισσότερο αυτούς. Είναι πολύ συνηθισμένο να συναντά κανείς τον παλαιό καιπιθανώς επιτυχημένο επιχειρηματία, ο οποίος «τυφλώνεται» από την γνώση τηςαγοράς που έχει και συχνά δεν μπορεί να παρακολουθήσει τα νέα δεδομένα και τιςαλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Αναπόφευκτα οδηγείται σταδιακά στηναποτυχία ή στη στασιμότητα και τον μαρασμό, μια και όπως είναι γνωστό αν μιαεπιχείρηση δεν επεκτείνεται συνεχώς κινδυνεύει περισσότερο να μείνει εκτός
αγοράς.

Και στην περίπτωση αυτή το Επιχειρηματικό Σχέδιο μπορεί να βοηθήσεισημαντικά, καθώς δείχνει πώς να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι ανάγκες τηςεπιχείρησης και οι δυνατότητες του κάθε εργαζόμενου σε αυτήν, υπαλλήλων καιιδιοκτήτη.

Μερικοί ακόμη παράγοντες που επηρεάζουντην επιτυχία μιας νέας επιχειρηματικής δράσης, είναι η επιλογή του χρόνου και τουτόπου υλοποίησης της επένδυσης, η σωστή εκτίμηση του ανταγωνισμού, ηεφαρμογή σύγχρονων μεθόδων μάρκετινγκ, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών(Ιντερνέτ, κ.λπ.).

Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό οι νέοι υποψήφιοιεπιχειρηματίες, πριν από οποιαδήποτε επιχειρηματική τους δράση, να εκτιμήσουνσωστά τις συνθήκες της αγοράς στην οποία επιθυμούν να εισέλθουν και ναπροσδιορίσουν τις προσωπικές τους ικανότητες και φιλοδοξίες σε μια πιορεαλιστική βάση

Αξιολόγηση