PwC: Το νέο φορολογικό τοπίο θα αυξήσει τα βάρη των εταιρειών διεθνώς

PwC: Το νέο φορολογικό τοπίο θα αυξήσει τα βάρη των εταιρειών διεθνώς
Το νέο φορολογικό τοπίο θα αυξήσει τα βάρη των εταιρειών, διεθνώς, σύμφωνα με έκθεση της PwC.


Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την έκθεση της PwC, οι συνεχώς αυξανόμενες ρυθμιστικές απαιτήσεις, οι αυξημένοι έλεγχοι και το ενδεχόμενο επιβολής μεγαλύτερης και διπλής φορολόγησης, είναι οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες, λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στο παγκόσμιο φορολογικό τοπίο.

Η ανάγκη για μεγαλύτερη φορολογική διαφάνεια, όπως αποτυπώνεται στις ατζέντες και τα σχέδια δράσης του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ), των G20, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών, αυξάνει την πίεση που ασκείται στις φορολογικές υπηρεσίες των εταιρειών για καλύτερη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με τη φορολόγηση, μέσω της ενίσχυσης του πλαισίου ελέγχου και των διαδικασιών παροχής πληροφόρησης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, "συνολικά, οι φορολογικές υπηρεσίες των εταιρειών θα χρειαστεί να διευρύνουν τις βασικές τους λειτουργίες όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων, τα δεδομένα, τις διαδικασίες και την τεχνολογία. Επιπλέον, λόγω πιθανών κινδύνων που απειλούν την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη φήμη και σχετίζονται με πολλές πρωτοβουλίες διαφάνειας, οι φορολογικές υπηρεσίες των εταιρειών θα πρέπει να συνεργαστούν στενότερα με τα ανώτατα στελέχη των επιχειρήσεων".

Το δεύτερο μέρος της μελέτης Tax Function of the Future της PwC για τις φορολογικές υπηρεσίες του μέλλοντος, εξετάζει προβλέψεις που σχετίζονται με τη φορολογική νομοθεσία και το φορολογικό ρυθμιστικό πλαίσιο σε όλο τον κόσμο, καθώς και το πώς η αλλαγή του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου θα επιβάλει τη μεταμόρφωση των σημερινών φορολογικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες.

Όπως επισημαίνει και ο Mark Schofield, επικεφαλής του τομέα Tax Reporting & Strategy στο παγκόσμιο δίκτυο της PwC: "Οι εταιρείες εκφράζουν την ανησυχία τους για το πώς θα ερμηνευτεί η υποβολή στις φορολογικές αρχές περισσότερων φορολογικών και χρηματοοικονομικών πληροφοριών ανά χώρα, αλλά και για το ενδεχόμενο μη σωστής χρήσης τους, συμπεριλαμβανομένων των ευρύτερων επιπτώσεων που θα υπάρξουν σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές γίνουν διαθέσιμες στο ευρύ κοινό".

Σύμφωνα με την PwC, η πιο άμεση πρωτοβουλία που αντιμετωπίζουν οι φορολογικές υπηρεσίες είναι η εισήγηση και το υπόδειγμα του ΟΟΣΑ για την ανά χώρα δημοσιοποίηση πληροφοριών (CbCR). Το πρόγραμμα CbCR θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις φορολογικές υπηρεσίες των εταιρειών, αλλά και στο πως θα πρέπει αυτό να υλοποιηθεί από το σύνολο του οργανισμού, ώστε να επιτευχθεί η συμμόρφωση στις επαναλαμβανόμενες ετήσιες υποχρεώσεις.

"Οι αλλαγές στις φορολογικές υπηρεσίες θα επηρεασθούν και από άλλες πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης του ΟΟΣΑ ενάντια στη Διάβρωση της Φορολογικής Βάσης και τη Μεταφορά Κερδών, καθώς και από μονομερείς κυβερνητικές ενέργειες που θα μπορούσαν να ανατρέψουν τις υπάρχουσες διεθνείς φορολογικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης από ορισμένες χώρες για τη γνωστοποίηση της φορολογικής στρατηγικής των εταιρειών", όπως επισημαίνεται στην έκθεση.

Τι χρειάζεται, λοιπόν, να κάνουν οι εταιρείες; Σύμφωνα με τον Mark Schofield:

"Πρέπει να σκέφτονται διαφορετικά και στρατηγικά, έτσι ώστε να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους αυτούς. Ταυτόχρονα, πρέπει να δράσουν έγκαιρα, εμπλέκοντας όλο τον οργανισμό τους και ενδεχομένως και το ευρύτερο κοινό. Τώρα είναι η ώρα για τις εταιρείες να εκπονήσουν ένα μακροχρόνιο σχέδιο, με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων των φορολογικών υπηρεσιών τους, να συμπεριλάβουν νέες απαιτήσεις πληροφόρησης και σχετικών λειτουργικών επενδύσεων. Παρόλο που οι φορολογικοί κίνδυνοι και οι απαιτήσεις συμμόρφωσης αποτελούν τα βασικά κίνητρα για αλλαγή, υπάρχει και πληθώρα θετικών συνεπειών, από τις οποίες οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν, όπως είναι, για παράδειγμα, η πιο αντιπροσωπευτική εικόνα της επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο, χάρη στη βελτιωμένη πρόσβαση στην πληροφορία που θα έχει η διοίκηση".

ΠHΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Αξιολόγηση