«Απογειώθηκε» ο τουρισμός το α΄ 6μηνο του 2015 -Ποιοι λαοί προτίμησαν την Ελλάδα για διακοπές

«Απογειώθηκε» ο τουρισμός το α΄ 6μηνο του 2015 -Ποιοι λαοί προτίμησαν την Ελλάδα για διακοπές
Σημαντική αύξηση του τουρισμού κατά 20,8% την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2015 σε σχέση με πέρισυ δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιοποίησε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή. 

Αναλυτικά, οι αφίξεις από την Ευρώπη, στην οποία αναλογεί το µεγαλύτερο µερίδιο τωναφίξεων (86,1%), παρουσίασαν την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015 αύξηση 21,8%, έναντιτης αντίστοιχης περιόδου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014, ενώ τα κράτη µέλη της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης κατέγραψαν αύξηση 32,4%.

Σηµαντική αύξηση των αφίξεων από τις χώρες τηςΕυρώπης, σε απόλυτες τιµές, παρατηρείται, από τη Βουλγαρία (149,5%), την ΠρώηνΓιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓ∆Μ) (37,8%), τη Γερµανία (23,5%), τοΗνωµένο Βασίλειο (18,0%), την Ιταλία (64,6%), τη Ρουµανία (62,3%), την Πολωνία (41,4%),και τη Γαλλία (12,5%) ενώ σηµαντική µείωση, σε απόλυτες τιµές, παρατηρείται από τηΡωσία (-60,6%).

Αναφορικά µε τις χώρες εκτός Ευρώπης, σηµαντική αύξηση των αφίξεων,σε απόλυτες τιµές, παρατηρείται από τις ΗΠΑ (41,6%) και την Τουρκία (21,0%)

Σε ό,τι αφορά στην κατανοµή των αφίξεων µη κατοίκων, κατά χώρα προέλευσης, τηµεγαλύτερη συµµετοχή για τις χώρες της Ευρώπης κατέχει η Βουλγαρία (12,3%) καιακολουθούν η Γερµανία (11,7%), το Ηνωµένο Βασίλειο (10,8%), η ΠΓ∆Μ (10,5%), η Γαλλία(6,1%) και η Ιταλία (4,0%).

Αναφορικά µε το µέσο µεταφοράς και το σταθµό εισόδου, κατά τη συγκεκριµένη χρονικήπερίοδο, παρατηρείται ότι οι περισσότερες αφίξεις έγιναν οδικώς και αεροπορικώς.

Οικύριοι σταθµοί εισόδου που συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο ποσοστό κίνησης, οδικώς, είναιο Προµαχώνας (9,0%) και οι Εύζωνοι (7,2%). Όσον αφορά στις αφίξεις αεροπορικώς, τοαεροδρόµιο των Αθηνών συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό κίνησης (21,4%) καιακολουθούν το αεροδρόµιο του Ηρακλείου (9,1%) και της Ρόδου (6,7%).

Δείτε αναλυτικά ποιοι λαοίπροτίμησαν την Ελλάδα για τις διακοπές τους το α' εξάμηνο του 2015 στον πίνακα που ακολουθεί:

Χώρα προέλευσης µηκατοίκων

Ιαν-Ιούνιος

Μεταβολή

2015/2014

Αναλογία%επί του συνόλου

2014

2015

2014

2015

I.ΕΥΡΩΠΗ

5.350.441

6.516.275

21,8

85,4%

86,1%

Χώρες ΕΕ

3.700.938

4.899.542

32,4

59,1%

64,8%

Αυστρία

68.251

85.738

25,6

1,1%

1,1%

Βέλγιο

124.096

119.053

-4,1

2,0%

1,6%

Βουλγαρία

374.048

933.263

149,5

6,0%

12,3%

Γαλλία

412.052

463.479

12,5

6,6%

6,1%

Γερµανία

713.823

881.501

23,5

11,4%

11,7%

∆ανία

50.194

57.356

14,3

0,8%

0,8%

Εσθονία

10.722

7.831

-27,0

0,2%

0,1%

Ηνωµένο Βασίλειο

695.602

820.498

18,0

11,1%

10,8%

Ιρλανδία

21.577

25.599

18,6

0,3%

0,3%

Ισπανία

39.298

26.723

-32,0

0,6%

0,4%

Ιταλία

182.686

300.725

64,6

2,9%

4,0%

Κροατία

7.348

8.002

8,9

0,1%

0,1%

Κύπρος

194.651

190.094

-2,3

3,1%

2,5%

Λεττονία

9.720

15.196

56,3

0,2%

0,2%

Λιθουανία

14.892

21.019

41,1

0,2%

0,3%

Λουξεµβούργο

4.659

5.617

20,6

0,1%

0,1%

Μάλτα

945

3.973

320,6

0,0%

0,1%

Ολλανδία

219.503

230.813

5,2

3,5%

3,1%

Ουγγαρία

10.319

28.830

179,4

0,2%

0,4%

Πολωνία

132.920

187.987

41,4

2,1%

2,5%

Πορτογαλία

5.219

7.161

37,2

0,1%

0,1%

Ρουµανία

131.658

213.637

62,3

2,1%

2,8%

Σλοβακία

4.041

29.634

633,3

0,1%

0,4%

Σλοβενία

3.851

4.249

10,3

0,1%

0,1%

Σουηδία

123.281

117.659

-4,6

2,0%

1,6%

Τσεχία

87.123

72.574

-16,7

1,4%

1,0%

Φινλανδία

58.460

41.332

-29,3

0,9%

0,5%

Αλβανία

237.935

221.595

-6,9

3,8%

2,9%

Ελβετία

103.948

121.378

16,8

1,7%

1,6%

Νορβηγία

89.713

61.176

-31,8

1,4%

0,8%

Ισλανδία

1.364

403

-70,5

0,0%

0,0%

ΠΓ∆Μ

576.493

794.648

37,8

9,2%

10,5%

Ρωσία

382.451

150.623

-60,6

6,1%

2,0%

Σερβία

179.502

167.351

-6,8

2,9%

2,2%

Λοιπές χώρες Ευρώπης

78.096

99.560

27,5

1,2%

1,3%

II.ΑΣΙΑ

535.756

539.528

0,7

8,6%

7,1%

Ιαπωνία

13.167

3.455

-73,8

0,2%

0,0%

Ιράν

560

1.094

95,4

0,0%

0,0%

Ισραήλ

73.305

34.565

-52,8

1,2%

0,5%

Κίνα

25.068

23.950

-4,5

0,4%

0,3%

Λίβανος -Συρία

11.723

7.048

-39,9

0,2%

0,1%

Ν.Κορέα

7.121

3.543

-50,2

0,1%

0,0%

Τουρκία

345.826

418.597

21,0

5,5%

5,5%

Λοιπά κράτη Μ.Ανατολής

22.712

20.497

-9,8

0,4%

0,3%

Λοιπές χώρεςΑσίας

36.274

26.779

-26,2

0,6%

0,4%

III.ΑΦΡΙΚΗ

20.624

21.883

6,1

0,3%

0,3%

Αίγυπτος -Σουδάν

3.086

10.710

6.827

9.472

8.980

3.430

206,9

0,0%

0,1%

ΝοτιοαφρικανικήΈνωση

-16,2

0,2%

0,1%

Λοιπές χώρεςΑφρικής

-49,8

0,1%

0,0%

IV.ΑΜΕΡΙΚΗ

308.462

428.647

39,0

4,9%

5,7%

Αργεντινή

14.847

15.872

6,9

0,2%

0,2%

Βραζιλία

13.395

29.109

117,3

0,2%

0,4%

Μεξικό

10.502

7.388

-29,7

0,2%

0,1%

Η.Π.Α.

202.678

286.923

41,6

3,2%

3,8%

Καναδάς

54.411

72.704

33,6

0,9%

1,0%

Λοιπές χώρεςΑµερικής

12.630

16.652

31,8

0,2%

0,2%

V.ΩΚΕΑΝΙΑ

48.754

59.364

21,8

0,8%

0,8%

Αυστραλία

44.449

48.809

9,8

0,7%

0,6%

Λοιπές χώρεςΩκεανίας

4.305

10.556

145,2

0,1%

0,1%

Σύνολο αφίξεων µη κατοίκων

6.264.037

7.565.697

20,8

100,0%

100,0%

ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΙΞΕΩΝ

6.264.037

7.565.697

20,8

100,0%

100,0%

Αξιολόγηση