Ανοίγει η αγορά ενέργειας - Τι σημαίνει για τον καταναλωτή

Ανοίγει η αγορά ενέργειας - Τι σημαίνει για τον καταναλωτή
Το γεγονός ότι το νέο Μνημόνιο συνιστά μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική (από το 98% που κατέχει σήμερα), ανοίγει τον δρόμο στους ανταγωνιστές.

Η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ, παρά τις έως τώρα διαβεβαιώσεις της ηγεσίας του ΥΠΑΠΕΝ, πάει... περίπατο και ανοίγει, επί της ουσίας, η αγορά και σε άλλους -αρκετούς πιθανότατα- «παίκτες». H συρρίκνωση των δραστηριοτήτων της θα συντελεστεί με το γαλλικό μοντέλο δημοπρασιών ΝΟΜΕ.

Υπάρχει ωστόσο και άλλη μία ανάγνωση, που λέει ότι δεν τη «χαλάει» τη ΔΕΗ η σχετική ρύθμιση, δεδομένου ότι οι μονάδες της και οι εισαγωγές που κάνει, σήμερα, καλύπτουν κάτι παραπάνω από το 70% της ηλεκτρικής ενέργειας - το 30% προκύπτει από τους ανεξάρτητους παραγωγούς και τις ανανεώσιμες, ενώ μέχρι το 2020 τίθενται, ούτως ή άλλως, υποχρεωτικά εκτός λειτουργίας κάποιες από τις παλαιές ρυπογόνες λιγνιτικές μονάδες της ΔEΗ, λόγω υψηλής ρύπανσης.

Ειδικότερα, η μείωση του ελέγχου της λιανικής αγοράς ρεύματος κατά 50% θα επέλθει, σύμφωνα με το κείμενο του μνημονίου, ως ακολούθως: Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να συζητήσουν τον ερχόμενο μήνα με την Κομισιόν τον σχεδιασμό του συστήματος δημοπρασιών ΝΟΜΕ, με στόχο να μειωθούν κατά 25% τα μερίδια λιανικής και χονδρικής αγοράς της ΔΕΗ και να πέσουν κάτω από το 50% έως το 2020.

Οι τιμές στις οποίες θα γίνονται οι δημοπρασίες θα πρέπει να καλύπτουν το κόστος παραγωγής της ΔΕΗ και να συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες της Ε.Ε. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας για το ΝΟΜΕ έως τα τέλη Οκτωβρίου 2015, τότε οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να συμφωνήσουν με τους θεσμούς σε διαρθρωτικά μέτρα τα οποία θα εγκριθούν αμέσως και θα οδηγήσουν στα ίδια αποτελέσματα που αναφέρονται ανωτέρω όσον αφορά τα μερίδια αγοράς και τα χρονοδιαγράμματα (σ.σ.: εδώ «φωτογραφίζεται» η περίπτωση της Μικρής ΔΕΗ).

Σε κάθε περίπτωση, έως το 2020 καμία επιχείρηση ηλεκτρισμού δεν θα μπορεί να παράγει ή να ει- σάγει, άμεσα ή έμμεσα, πάνω από το 50% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται και εισάγεται στην Ελλάδα (σ.σ.: νομοθεσία που θα θεσπιστεί ως προαπαιτούμενο).

Ακόμη, υπογραμμίζεται πως το όλο εγχείρημα θα παρακολουθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα επιβάλλεται πρόστιμο 5%-10% επί του τζίρου της ΔΕΗ κατά το προηγούμενο έτος. Σε σχέση με τον ΑΔΜΗΕ, τα πράγματα είναι όπως ακριβώς τα είχαμε περιγράψει, δηλαδή το μνημόνιο κάνει λόγο για την ιδιωτικοποίησή του ή εναλλακτικά επαναλαμβάνει την ελληνική πρόταση.

Αρα, να παραμείνουν τα πάγιά του (δίκτυα, γραμ- μές) κατά 100% στη μητρική ΔΕΗ και να μεταβιβαστεί σε μια νέα εταιρεία, εντελώς ανεξάρτητη από τη ΔΕΗ, μόνο η διαχείριση του συστήματος ηλεκτρισμού. Σε αυτή την εταιρεία θα μπορούν εν συνεχεία να μπουν ιδιωτικά κεφάλαια, funds, ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.

Πηγή: Εφημερίδα Ναυτεμπορική

Αξιολόγηση