Η λαμπρή καριέρα του greek yogurt εκτός Ελλάδας –Ποιος κολοσσός «θησαυρίζει»

Η λαμπρή καριέρα του greek yogurt εκτός Ελλάδας –Ποιος κολοσσός «θησαυρίζει»
Την ώρα που οι Έλληνες καταναλωτές σφίγγουν κι άλλο το ζωνάρι περιορίζοντας την κατανάλωση ακόμη και στο παραδοσιακό γιαούρτι, εκτός συνόρων η λαμπρή καριέρα γίνεται λαμπρότερη. Τα οικονομικά στοιχεία ενός εκτός των ισχυρότερων παικτών σε Ελλάδα και εξωτερικό, της ΦΑΓΕ, καταγράφουν συνεχή άνοδο.


Ο ανταγωνισμός και τα capital controls στην ελληνική αγορά αποτελούν βασικές προκλήσεις για τον όμιλο ΦΑΓΕ το τρέχον διάστημα ύστερα από ένα ικανοποιητικό α΄ εξάμηνο, όπου εμφάνισε ενισχυμένη κερδοφορία με πτώση αξίας πωλήσεων κατά 3,6% ως αποτέλεσμα συναλλαγματικών διακυμάνσεων, αλλά με αύξηση όγκου κατά 3,2%, παρά τις πιέσεις από την ελληνική αγορά (πτώση πωλήσεων σε όγκο 9,4%).

Μάλιστα, η συνεισφορά της Ελλάδας στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών φθίνει σε αντίθεση με τις πωλήσεις εκτός Ελλάδος που αυξήθηκαν στο 83% των συ-νολικών πωλήσεων σε αξία κατά τη λήξη του α΄ εξαμήνου του 2015 από 76,7% που ήταν στο αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσίευσε η Fage International, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 25 εκατ. δολ. (22,3 εκατ. ευρώ) από 9,2 εκατ. δολ. (8,22 εκατ. ευρώ) αντίστοιχα. Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 327,6 εκατ. δολ. (292,8 εκατ. ευρώ) με μείωση 3,6%, που αποδίδεται στην εξασθένηση του ευρώ και της βρετανικής λίρας έναντι του δολαρίου.

Οι πωλήσεις του ομίλου σε όγκο σημείωσαν αύξηση 3,2% ως αποτέλεσμα των καλών επιδόσεων σε Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ (+41,3%, +36,5% και +1,6% αντίστοιχα).

Στον αντίποδα βρέθηκε η Ελλάδα, όπου σημειώθηκε πτώση των πωλήσεων σε όγκο κατά 9,4%. Η διοίκηση του ομίλου σημειώνει ως κύρια αιτία της πτώσης στην ελληνική αγορά την παρατεταμένη οικονομική κρίση, η οποία έχει χειροτερέψει με την επιβολή των capital controls στις 26 Ιουνίου, με επιπτώσεις στην καταναλωτική ζήτηση.

Επισημαίνεται χαρακτηριστικά η μείωση των πωλήσεων σε λιγότερο φερέγγυους πελάτες σε μια προσπάθεια να μειωθεί η έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο. Το τελευταίο είχε αρνητική επίπτωση στον όγκο πωλήσεων αλλά όπως αναφέρει η διοίκηση μείωσε το ρίσκο από τυχόν απώλειες «κακών χρεών» υπό το πρίσμα των σημαντικών προβλημάτων ρευστοτητας που αντιμετωπίζουν οι Ελληνες λιανέμποροι, τα οποία εντάθηκαν με την επιβολή των capital controls.

Προοπτικές & capital controls

Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι κύριες πηγές ρευστότητας, οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες και οι γραμμές χρηματοδότησης είναι επαρκείς για τη χρηματοδότηση των αναγ- κών του ομίλου. Σημειώνεται ότι τα ταμειακά διαθέσιμα στη λήξη του εξαμήνου ανέρχονταν σε 59,1 εκατ. δολ. από 56,1 εκατ. δολ. στις 31.12.2014.

Το ρίσκο από τις εξελίξεις στην Ελλάδα μετριάζεται, σύμφωνα με τη διοίκηση, από τα εξής δεδομένα:

· Ο όμιλος διατηρεί τα μετρητά του σε διεθνείς τράπεζες εκτός Ελλάδος (σε ποσοστό 98,5%), ενώ

· έχει διαφοροποιήσει τις πηγές χρηματοδότησής του σε ποσοστό άνω του 98% του συνολικού χρέους του, το οποίο προβάλλεται μέσω διεθνών αγορών κεφαλαίου και τραπεζών.

Επίσης, ιεραρχεί τους βασικότερους κινδύνους και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει το τρέχον εξάμηνο ως εξής: στην πρώτη θέση είναι η έκθεσή του σε περιβάλλον επιθετικού ανταγωνισμού στην Ελλάδα, ακολουθεί η έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους λόγω των διακυμάνσεων των ισοτιμιών (ευρώ, στερ- λίνα με δολάριο), τα κόστη από τις τιμές των πρώτων υλών και η τρέχουσα κρίση στην Ελλάδα που επιδεινώθηκε με τα capital controls, κατάσταση η οποία μπορεί να συνεχίσει να επηρεάζει τις καταναλωτικές δαπάνες για τα προϊόντα του ομίλου ιδιαίτερα σε Ελλάδα, Ιταλία, Ηνωμένο Βα- σίλειο και ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι η αποτύπωση των μεγεθών σε ευρώ έχει γίνει με βάση την ισοτιμία ευρώ / δολαρίου = 1/1,1189, όπως αποτυπώθηκε στις καταστάσεις της ΕΚΤ στις 30 Ιουνίου 2015.

Αξιολόγηση