Αυξημένη η βιομηχανική παραγωγή το Μάρτιο του 2015 σε σύγκριση με πέρισυ

Αυξημένη η βιομηχανική παραγωγή το Μάρτιο του 2015 σε σύγκριση με πέρισυ
Αυξημένος κατά 5% εμφανίζεται ο γενικός δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής τον φετινό Μάρτιο σε σχέση με τον Μαρτίο του 2014, ενώ στην αντίστοιχη σύγκριση το 2014 προς το 2013 ο γενικός δείκτης σημείωνε μείωση 4,5%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συγκεκριμένη εξέλιξη οφείλεται στις εξής µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας:

α. Στη µείωση του δείκτη παραγωγής ορυχείων- λατοµείων κατά 12,3%

β. Στην αύξηση του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιοµηχανιών κατά 8,2%. Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις στην παραγωγή τροφίµων (7,2%), καπνού (56,5%), παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα (20,6%), κατασκευής µεταλλικών προϊόντων (13,2%) και ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (48,3%).

γ. Στη µείωση του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισµού κατά 1,7%, και

δ. Στην αύξηση του δείκτη παροχής νερού κατά 5,7%.

Ο µέσος δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου- Μαρτίου 2015 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Μαρτίου 2014, παρουσίασε αύξηση 2,3% έναντι µείωσης 2,5% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2014 προς το 2013.

Αξιολόγηση