Αυτά τα ελληνικά προϊόντα πουλάνε τρελά στο εξωτερικό

Αυτά τα ελληνικά προϊόντα πουλάνε τρελά στο εξωτερικό
Την μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση των τελευταίων 27 μηνών στη χώρα μας σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές, καθώς προϊόντα από την Ελλάδα έχουν καταφέρει να κατακτήσουν τον κόσμο.

Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, για τον Μάρτιο του 2015, στο α' τρίμηνο του έτους η συνολική αξία των εξαγωγών εμφανίζεται μειωμένη κατά 1,8% (στα 6,27 δισ. ευρώ από 6,38 δισ. στο α' τρίμηνο του 2014). Ωστόσο, αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, προκύπτει εκρηκτική αύξηση της τάξης του 14% ή αύξηση κατά 549,1 εκατ. ευρώ, σε σχέση με πέρυσι.

Να σημειωθεί ότι πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε πτωτικά στις εαρινές προβλέψεις της την εκτίμηση της πορείας εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. Η Κομισιόν προβλέπει πλέον αύξηση της τάξης 4,1% έναντι προηγούμενης εκτίμησης για αύξηση της τάξης του 5,6%. Πιθανή απώλεια μιάμισης ποσοστιαίας μονάδας από το εξωτερικό εμπόριο της χώρας, υπολογίζεται ότι προκαλεί απώλεια μισής ποσοστιαίας μονάδας από τους ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ της χώρας.

Οι προβλέψεις της Κομισιόν βασίζονται στα στοιχεία εμπορικού ισοζυγίου της Τραπέζης της Ελλάδας, τα οποία για το πρώτο δίμηνο του 2015 δείχνουν μείωση των συνολικών εσόδων από εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών της τάξης του 12,7%, στα 3,17 δις ευρώ από 3,63 δις ευρώ στο διάστημα Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2014. Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή τα έσοδα από εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών την ίδια περίοδο εμφανίζονται μειωμένα κατά μόλις 2,7% (2,2 δισ. φέτος έναντι 2,26 δισ. πέρυσι).

Σε ότι αφορά τα στοιχεία που τηρεί η ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του περασμένου Μαρτίου στη συνολική αξία των εξαγωγών προέρχεται κατά αποκλειστικό λόγο από τις χώρες της ΕΕ (+20,3%), την ώρα που οι συνολικές εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες εμφανίζονται μειωμένες κατά 1,8%. Ωστόσο, χωρίς τα πετρελαιοειδή, προκύπτουν σημαντικά υψηλοί ρυθμοί εξαγωγών, τόσο προς τις Τρίτες Χώρες (+21,2%), όσο και προς τις Χώρες της ΕΕ (+20,5%).

Το αποτέλεσμα αυτών των μεταβολών είναι να αυξηθεί το μερίδιο στη συνολική αξία εξαγωγών για τις χώρες της ΕΕ στο 51,9%, έναντι ποσοστού 48,1% των Τρίτων Χωρών. Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των χωρών της ΕΕ διαμορφώνεται στο 66,2%, έναντι 33,8% των Τρίτων Χωρών.

Η πορεία ανά κλάδο

Ενδεικτικό γεγονός της εμφατικής ανόδου των εξαγωγών τον περασμένο Μάρτιο, είναι ότι μόνο ο κλάδος των πετρελαιοειδών εμφανίζει αρνητικό πρόσημο (-10,9%), ενώ όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι καταγράφουν διψήφιους ρυθμούς ανόδου, με πρωταγωνιστές το ελαιόλαδο (+177,6%), τα ποτά-καπνός (+62,6%), τα βιομηχανικά προϊόντα (+26,7%) και τα μηχανήματα (+26,2%).

Οι κλάδοι των εξαγωγών – Μάρτιος 2015/2014

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ

296,8

333,0

12,2%

ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ

34,2

55,6

62,6%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

75,5

87,5

15,9%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ

813,9

724,9

-10,9%

ΛΑΔΙΑ

24,5

68,0

177,6%

ΧΗΜΙΚΑ

224,4

249,4

11,1%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

302,0

382,5

26,7%

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

182,4

230,1

26,2%

ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

148,5

166,1

11,9%

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

49,3

58,7

19,1%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Οι κλάδοι των εξαγωγών – Α’ τρίμηνο έτους 2015/2014

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ

857,1

883,3

3,1%

ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ

105,7

139,1

31,6%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

258,1

276,0

6,9%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ

2.470,5

1.822,7

-26,2%

ΛΑΔΙΑ

69,5

243,5

250,4%

ΧΗΜΙΚΑ

648,2

645,9

-0,4%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

888,9

1.032,0

16,1%

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

472,1

626,1

32,6%

ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

424,9

446,2

5,0%

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

134,9

159,7

18,4%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Αξιολόγηση