Στο διαδικτυακό στοίχημα ψάχνει έσοδα το Δημόσιο

Στο διαδικτυακό στοίχημα ψάχνει έσοδα το Δημόσιο
Αλλαγές στον χώρο του διαδικτυακού στοιχήματος, προωθεί η κυβέρνηση όπως τόνισε και ο Υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, λέγοντας ότι ο «ο χώρος θυμίζει το τηλεοπτικό τοπίο, καθώς υπάρχουν 24 επιχειρήσεις διαδικτυακού στοιχήματος που λειτουργούν ως off shore με προσωρινές άδειες».


Σύμφωνα με πληροφορίες πρόθεση της κυβέρνησης είναι να επανεξετάσει τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών εάν τηρήθηκαν τα όσα αναγράφονται στις άδειες, αν έγιναν οι επενδύσεις που είχαν δεσμευτεί να κάνουν, εάν μπήκαν οι κανόνες που ήταν συμβατικές υποχρεώσεις των αδειούχων, αν υπάρχει μέριμνα για τους παίκτες που έχουν εθιστεί.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η Ελλάδα σήμερα στερείται θεσμικού πλαισίου στον τομέα του διαδικτυακού στοιχήματος, ενώ δεν υπάρχει καμία μελέτη επίπτωσης του τζόγου στην κοινωνία.
Η ρύθμιση της αγοράς διαδικτυακού στοιχήματος και της online αγοράς τυχερών παιχνιδιών ήταν ένα από τα 7 δημοσιονομικά μέτρα που είχε προτείνει στις αρχές Μαρτίου στην επιστολή του ο Γ. Βαρουφάκης προς τον πρόεδρο του Eurogroup, Γερούν Ντάισεμπλουμ, θέμα που φαίνεται πώς έχει τεθεί εκ νέου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Σύμφωνα με την επιστολή του Υπουργού Οικονομικών, ο τομέας των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών (e-τζόγος) παρουσιάζει σημαντικές ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες δημoσίων εσόδων. Τα δημόσια έσοδα θα μπορούσαν να αυξηθούν τόσο από την πώληση αδειών σε παρόχους διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών σε μια δίκαιη αγοραία αξία, καθώς και με τη ρύθμιση εσόδων και φόρων, με την αξιοποίηση της ευρωπαϊκής εμπειρίας για την αυστηρή διαδικτυακή εποπτεία της όλης διαδικασίας ηλεκτρονικών στοιχημάτων, φθάνοντας στο επίπεδο του τελικού καταναλωτή και τέλος με τη βελτίωση της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας (4002/2011).
Ο ετήσιος όγκος των διαδικτυακών συναλλαγών στοιχημάτων μέσω των υφιστάμενων προσωρινά αδειοδοτημένων παρόχων Online Gaming υπερβαίνει τα 1,5 δισ. ευρώ σε συγκρατημένες εκτιμήσεις (εξαιρουμένων των εσόδων του ΟΠΑΠ από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια καθώς και των εσόδων των παράνομων διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών). Με βάση τις διαθέσιμες εκτιμήσεις της αγοράς, η συνολική αγορά των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα υπερβαίνει τα 3 δισ. ευρώ ετησίως. Σε αρκετά εύλογες παραδοχές, τα επιπρόσθετα δημόσια έσοδα από την φορολόγηση των αδειοδοτημένων διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών θα μπορούσαν να υπερβαίνουν τα 500 εκατ ευρώ ετησίως.

Τέλη από την πώληση αδειών σε παρόχους διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών

Επί του παρόντος, οι είκοσι τέσσερις πάροχοι διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών λειτουργούν υπό καθεστώς προσωρινής αδειοδότησης. Κατά την απουσία συγκεκριμένων στοιχείων σχετικά με τα πραγματικά έσοδα και κέρδη από τα στοιχήματα, η ελληνική κυβέρνηση μέχρι τώρα ήταν σε αδυναμία να ορίσει μια συγκεκριμένη τιμή ανά Άδεια Χρήσης.
Προτεινόμενη Δημόσια Παρέμβαση: Άμεση, επίσημη αδειοδότηση των υφιστάμενων παρόχων διαδικτυακών παιχνιδιών για μια περίοδο πέντε ετών. Κάθε άδεια θα αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη διαδικτυακή διεύθυνση τυχερών παιχνιδιών. Έτσι, κάθε διαδικτυακή διεύθυνση τυχερών παιχνιδιών θα απαιτεί άδεια, ενώ μια 5-ετής επίσημη άδεια διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών θα σημαίνει μία άμεση πληρωμή 3 εκατ ευρώ, τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν από τους υφιστάμενους παρόχους διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών. Το τέλος για την επέκταση της άδειας αφού αυτή η περίοδος των 5 ετών θα έχει λήξει, θα πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα της αγοράς, όπως περιγράφεται παρακάτω. Αυτό το τέλος αδειοδότησης θα ισχύει για κάθε επιπλέον άδεια διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών που θα χορηγηθεί.

Αύξηση φορολογητέων εσόδων από διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια

Κάθε επίσημα αδειοδοτημένος πάροχος διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών θα πρέπει να προ-πληρώσει έναν ελάχιστο φόρο ύψους 1 εκατ ευρώ ετησίως, ανεξάρτητα από τον πραγματικό όγκο των συναλλαγών και με την πιθανότητα ότι οι άλλοι φόροι θα αρθούν. Αυτός ο φόρος θα πρέπει να καταβάλλεται κατά την έναρξη κάθε οικονομικού τριμήνου. Το φορολογικό σύστημα για τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια παραμένει στα σημερινά επίπεδα. Προκειμένου να ελέγχονται και να παρακολουθούνται πλήρως οι διαδικτυακές συναλλαγές των τυχερών παιχνιδιών, η διαδικτυακή αγορά τυχερών παιχνιδιών πρέπει να σταματήσει τη χρήση μετρητών και να βασίζεται στην επίδειξη της ταυτότητας και να καταστήσει υποχρεωτικά τα «pay-ins» και τα «pay-out», είτε με μια κάρτα (χρεωστική ή προπληρωμένη) ή με ένα ψηφιακό πορτοφόλι, που θα διαχειρίζεται Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών που θα είναι επίσημα αδειοδοτημένος από την Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του Νόμου 3862/2010 και την οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών 2007/64/ΕΚ.

Αξιολόγηση