Ο Εμμ. Παναγιωτάκης προτείνεται για νέος πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ

 Ο Εμμ. Παναγιωτάκης προτείνεται για νέος πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ
Τον Εμμ. Παναγιωτάκη, Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο του Ε.Μ.Π. και διευθυντικό στέλεχος της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ από το 2001 προτείνει ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παναγιώτης Λαφαζάνης, για τη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ στη θέση του κ. Α. Ζερβού που παραιτήθηκε.


Ο κ. Παναγιωτάκης είναι Διευθυντής Οργάνωσης, Εκπαίδευσης και Ασφάλειας Εργασίας και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της ΔΕΗ ΑΕ., με τη διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού καθώς και με μελέτες και κατασκευές του συστήματος μεταφοράς και του δικτύου διανομής της ΔΕΗ.

Αξιολόγηση