Μυτιληναίος: Τετραπλασσιάστηκαν τα κέρδη το 2014

 Μυτιληναίος: Τετραπλασσιάστηκαν τα κέρδη το 2014
Τετραπλασσιασμό της καθαρής του κερδοφορίας πέτυχε στο 2014 ο Όμιλος Μυτιληναίου, ενώ σε ιστορικά υψηλά διαμορφώθηκε η λειτουργική κερδοφορία EBITDA του Ομίλου.


Συγκεκριμένα, ο Όμιλος το 2014 κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών 1,23 δις ευρώ έναντι των 1,4 δις ευρώ το 2013, μείωση που οφείλεται αποκλειστικά στις ρυθμιστικές αλλαγές της λειτουργίας της ενεργειακής αγοράς. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 253,9 εκατ. ευρώ από 225,3 εκατ. ευρώ το 2013, αύξηση που αποδίδεται κυρίως στη βελτιωμένη επίδοση του Τομέα της Μεταλλουργίας και στις σταθερά υψηλές επιδόσεις του Τομέα Έργων EPC. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 64,9 εκατ. ευρώ έναντι 15,9 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.
Ο Τομέας μεταλλουργίας & μεταλλείων παρουσίασε τη σημαντικότερη βελτίωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, ο Τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών 70,8 εκατ., έναντι 435,9 εκατ. το 2013. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανέρχονται σε 87,0 εκατ ευρώ, έναντι 41,6 εκατ. ευρώ το 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 109%. Το 2014 αποτέλεσε σημείο καμπής για τον Τομέα της Μεταλλουργίας καθώς η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος «ΜΕΛΛΟΝ» και η δραστική μείωση κόστους που επέφερε, συνδυάστηκε, από το Β’ Εξάμηνο του έτους, με ευνοϊκές εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, όπως η ενίσχυση του ΔΟΛ. ΗΠΑ έναντι του Ευρώ, η μείωση των τιμών του πετρελαίου, αλλά και η σταθεροποίηση των “all in” τιμών Αλουμινίου σε υψηλότερα επίπεδα.
Για ένα ακόμα έτος συνεχίστηκε η θετική πορεία του Τομέα Έργων EPC. Η ΜΕΤΚΑ κατέγραψε κύκλο εργασιών 609,3 εκατ. ευρώ έναντι 606,5 εκατ. ευρώ το 2013. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 103,9 εκατ. ευρώ από 101,9 εκατ. ευρώ το 2013. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 90,2 εκατ. ευρώ έναντι 91,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.
Η ΜΕΤΚΑ, το 2014, για ένα ακόμα έτος κατόρθωσε να διατηρήσει τις οικονομικές της επιδόσεις σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παρά το ασταθές περιβάλλον που διαμορφώθηκε στις αγορές της Μ. Ανατολής. Το επόμενο διάστημα η ΜΕΤΚΑ θα συνεχίσει να εστιάζει στην προσπάθεια επέκτασης σε νέες αγορές του εξωτερικού, δίνοντας όλο και περισσότερο έμφαση στις αγορές της Αφρικής, ενώ, ταυτόχρονα, προσβλέπει στην αξιοποίηση της εμπειρίας και της υψηλής τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει, ώστε να διευρύνει το μερίδιο αγοράς που κατέχει στην ελληνική αγορά.
Ο Τομέας Ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών 167,5 εκατ. ευρώ έναντι 369,1 εκατ. ευρώ το 2013, ως συνέπεια της μειωμένης ζήτησης και των ρυθμιστικών αλλαγών στη λειτουργία της αγοράς. Αντίστοιχα τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 74,3 εκατ. έναντι 89,1 εκατ., το προηγούμενο έτος. Το επόμενο διάστημα, η PROTERGIA σχεδιάζει τη συνέχιση των επενδύσεων στον τομέα των ΑΠΕ ενώ, παράλληλα, στοχεύει στην ενίσχυση της παρουσίας της στη λιανική αγορά. Η πρόσφατη μείωση των τιμών του Φυσικού Αερίου ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των μονάδων του Ομίλου που αναμένεται να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην ευστάθεια του συστήματος τα επόμενα έτη.
Κατά τη διάρκεια της εξαετούς ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, ο Όμιλος Μυτιληναίος κατόρθωσε να ολοκληρώσει το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα στον τομέα Ενέργειας, να συνεχίσει απρόσκοπτα τις βιομηχανικές επενδύσεις ανακτώντας σημαντικό πλεονέκτημα κόστους στον τομέα Μεταλλουργίας και Μεταλλείων και να επεκτείνεται σταδιακά και σε νέες αγορές για ενεργειακά έργα - EPC. Η επιτυχία της στρατηγικής αυτής αντικατοπτρίζεται στην υψηλή οικονομική επίδοση του 2014 και στη σταθερή αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού που μειώθηκε περισσότερο από 370 εκ. τα τελευταία δύο έτη, αλλά και στη διατήρηση των 2.500 άμεσων και πολλαπλάσιων έμμεσων θέσεων εργασίας.
Σύμφωνα με την διοίκηση της εταιρίας «οι θετικές επιδόσεις του 2014, όπως αντικατοπτρίζονται στη βελτίωση σημαντικών δεικτών, όπως το λειτουργικό περιθώριο EBITDA, η σχέση καθαρού δανεισμού προς EBITDA, η μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων και η καθαρή κερδοφορία, καθώς επίσης και οι ευρύτερες διεθνείς οικονομικές εξελίξεις με έμφαση στο εκτεταμένο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αφήνουν περιθώρια συγκρατημένης αισιοδοξίας, παρά την ιδιαίτερα υψηλή αβεβαιότητα και τις προκλήσεις που θέτει η τρέχουσα συγκυρία στο εσωτερικό πεδίο».

Αξιολόγηση