Το οικονομικό ημερολόγιο του ΟΛΘ για το 2015

Το οικονομικό ημερολόγιο του ΟΛΘ για το 2015
Για τις 23 Μαρτίου 2015 ορίστηκε η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών σχετικά με τα αποτελέσματα της ΟΛΘ, σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο της εταιρίας για το έτος 2015.

Το οικονομικό ημερολόγιο της ΟΛΘ για το έτος 2015 έχει ως εξής:

- Ετήσια ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα αποτελέσματα της εταιρίας: Δευτέρα , 23 Μαρτίου 2015.

- Τακτική Γενική Συνέλευση: Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015.

- Αποκοπή μερίσματος: Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015.

- Δικαιούχοι μερίσματος (record date): Τρίτη 16 Ιουνίου 2015.

- Έναρξη πληρωμής μερίσματος: Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015.

Τέλος σημειώνεται ότι η εταιρία θα προβεί σε νέα ανακοίνωση για τη διαδικασία πληρωμής μερίσματος.

Αξιολόγηση