ΕΠΑ Αττικής: Διευρύνει το πρόγραμμα χρηματοδότησης για σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου

ΕΠΑ Αττικής: Διευρύνει το πρόγραμμα χρηματοδότησης για σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου
Ανταποκρινόμενη στο έντονο ενδιαφέρον των νοικοκυριών για την οικονομική, «καθαρή» και φιλική προς το περιβάλλον λύση για τη θέρμανσή τους που προσφέρει το φυσικό αέριο, η Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής προχωρά στη διεύρυνση του υφιστάμενου προγράμματός της για τη χρηματοδότηση του κόστους μετατροπής/ εγκατάστασης θέρμανσης με φυσικό αέριο.


Ειδικότερα, αποσκοπώντας να προσφέρει μια εύκολα υλοποιήσιμη και άμεσα εφαρμόσιμη πρόταση στους οικιακούς καταναλωτές που επιθυμούν να στραφούν στο φυσικό αέριο η ΕΠΑ Αττικής προσφέρει άτοκη χρηματοδότηση σε όσους υπογράψουν σύμβαση σύνδεσης και παροχής φ.α. μέχρι και τις 26 Ιουνίου 2015.

Το νέο σχήμα ισχύει για όλες τις κεντρικές και αυτόνομες θερμάνσεις, ανεξαρτήτως ισχύος, και προβλέπει γενναιόδωρα ποσά που ανέρχονται ακόμη και στο ποσό των €12.300 για κεντρικές θερμάνσεις με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 200.000 θερμίδων ή των €1.200 για περιπτώσεις αυτονομίας (αναλυτικά τα χρηματοδοτούμενα ποσά παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί στο τέλος του παρόντος).

Ιδιαίτερα ευνοϊκή είναι και η περίοδος που προβλέπει το πρόγραμμα για την αποπληρωμή του χρηματοδοτούμενου ποσού, που είναι 2 ή 3 έτη ανάλογα με την περίπτωση.

Η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι εξαιρετικά απλή και σύντομη και εκτελείται εξ ολοκλήρου μεταξύ του αιτούντος και της ΕΠΑ Αττικής.

Τέλος, η ΕΠΑ Αττικής για το ίδιο χρονικό διάστημα παρέχει έκπτωση στα τέλη σύνδεσης σε κεντρικές θερμάνσεις και αυτόνομες συνδέσεις σε ποσοστό που φτάνει έως και 100% για κεντρικές θερμάνσεις με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 140.000 θερμίδων. Αντίστοιχες προσφορές ανάλογα με την εγκατεστημένη ισχύ αφορούν και τους επαγγελματίες.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους των προσφορών παρέχονται στην 24ωρη Γραμμή Εξυπηρέτησης Καταναλωτών 1133, στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Εμπορικών Συνεργατών της ΕΠΑ Αττικής και στο κατάστημα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας (Σύνταγμα: Αμερικής 11), καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΠΑ Αττικής.

Εγκατεστημένη Ισχύς

(kcal/h)

Χρηματοδοτούμενο Ποσό

(συμπ. ΦΠΑ)

Διάρκεια Αποπληρωμής

Επιτόκιο

Κεντρικές Θερμάνσεις

>=200.000

12.300€

3 έτη

Άτοκα

170.000-199.999

9.840€

3 έτη

Άτοκα

120.000-169.999

7.380€

3 έτη

Άτοκα

35.001-119.999

3.000€

2 έτη

Άτοκα

Αυτόνομη Θέρμανση

1.200€

2 έτη

Άτοκα

Αξιολόγηση