Ασφάλειαι Μινέττα: Συνεργασία με παγκοσμίως αναγνωρισμένες αντασφαλιστικές εταιρίες

Ασφάλειαι Μινέττα: Συνεργασία με παγκοσμίως αναγνωρισμένες αντασφαλιστικές εταιρίες
Η Ευρωπαϊκή Ένωσις - Ασφάλειαι Μινέττα, εφαρμόζοντας μια μακροχρόνια αντασφαλιστική πολιτική, συνεχίζει τη συνεργασία της με παγκοσμίως αναγνωρισμένες αντασφαλιστικές εταιρείες, θέτοντας ως πρωταρχικό της στόχο την εξυπηρέτηση του πελάτη και την άμεση αποζημίωση.


Οι συνεργαζόμενες εταιρείες που συμμετάσχουν στις αντασφαλιστικές συμβάσεις αναλογικού τύπου, για τον ορθολογικότερο επιμερισμό του αναλαμβανόμενου κινδύνου, ή υπερβάλλουσας ζημίας, για την αποτελεσματικότερη προστασία του χαρτοφυλακίου, είναι οι εξής: SWISS RE, GIC, TOKIO MILLENIUM, SCOR, QBE, MAPFRE, KOREAN, AMLIN, SAVA RE, DEVK, AXIS, ARCH RE.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ισχυρή υποστήριξη αυτών των κορυφαίων παγκοσμίως αντασφαλιστικών εταιρειών, σε συνδυασμό με την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα που απορρέουν από την ισχυρή κεφαλαιακή βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέττα, της δίνουν την δυνατότητα να εγγυάται τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στα προγράμματα και υπηρεσίες που διαθέτει.

Αξιολόγηση