ΟΤΕ: Αύξηση κερδών κατά 30% το 2014

ΟΤΕ: Αύξηση κερδών κατά 30% το 2014
Αύξηση 73% στα καθαρά κέρδη του δ΄τριμήνου και 30% στο δωδεκάμηνο του 2014 εμφάνισε ο όμιλος ΟΤΕ σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ο καθαρός δανεισμός του ομίλου μειώθηκε κατά 25% σε σχέση με το 2013, στο 1,1 δισ. ευρώ.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 93,5 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2014. Αυξημένα δηλαδή κατά 72,5% σε σχέση με τα 54,2 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2013 ενώ τα ετήσια καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 110 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται πως το διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων μέρισμα 8 λεπτά ανά μετοχή, για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την υγιή και ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου. Το συνολικό ποσό για το μέρισμα θα ανέλθει σε 40 εκατ. ευρώ περίπου.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 1,1 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2014, μειωμένος κατά 21,2% σε σχέση με τις 30 Σεπτεμβρίου του 2014, που αντιστοιχεί σε 0,8 φορές το προσαρμοσμένο ετήσιο ΕΒΙTDA του Ομίλου.

Αναλυτικάτα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν ως εξής:

(Εκατ. € )Δ’τρίμηνο 2014Δ’τρίμηνο 2013Δωδεκάμηνο 2014Δωδεκάμηνο 2013
Κύκλος Εργασιών1.016,501.045,503.918,404.054,10
EBITDA344,4120,71.385,501.177,90
Περιθώριο EBITDA %33,90%11,50%35,40%29,10%
Προσαρμοσμένο EBITDA*370,9381,41.421,601.456,30
Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA %36,50%36,50%36,30%35,90%
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες)73,2-188,7267,4287,8
Προσαρμοσμένα Καθαρά93,554,2317,3244,1
Κέρδη**
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)0,1499-0,38480,5480,5873
Προσαρμοσμένες Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες***501,5511,21.140,001.220,10
Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία***132,8150,1556,7471,2
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές***368,7361,1583,3748,9
Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Xρηματοοικονομικά & περιουσιακά στοιχεία1.513,601.460,801.513,601.460,80
Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος)1.124,901.495,601.124,901.495,60

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα δ’ τριμήνου και έτους 2014, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε:

«Στη διάρκεια του 2014 πετύχαμε να σταθεροποιήσουμε τις επιδόσεις του Ομίλου, κυρίως χάρη στη Σταθερή Τηλεφωνία Ελλάδας, η οποία κατέγραψε το πρώτο θετικό τρίμηνο μετά από 7 χρόνια. Χωρίς την επίδραση από τη μείωση των τελών τερματισμού, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου θα ήταν σχεδόν αμετάβλητος στο τρίμηνο. Με πιο ευέλικτη οργάνωση και με εύρωστη χρηματοοικονομική δομή, κατορθώσαμε να ενισχύσουμε σημαντικά τόσο τη λειτουργική, όσο και την καθαρή κερδοφορία μας. Παρά τις σημαντικά υψηλότερες επενδύσεις μας για την ανάπτυξη των τεχνολογικών υποδομών της Ελλάδας, οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές για το έτος ξεπέρασαν κατά πολύ τον αρχικό στόχο των €500 εκατ. Έχοντας βελτιώσει τις επιδόσεις μας σε όλους τους τομείς, προχωράμε σε διανομή μερίσματος έπειτα από τέσσερα χρόνια».

Και πρόσθεσε: «Με τη συνδρομή όλων των ανθρώπων του Ομίλου ΟΤΕ και σε συνέχεια της πρόσφατης υπογραφής συλλογικής σύμβασης εργασίας, το 2015 θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε απρόσκοπτα τη στρατηγική μας για να εδραιώσουμε περαιτέρω τη θέση και τις επιδόσεις μας, ξεκινώντας από πολύ γερές βάσεις».

Προοπτικές

Ο ΟΤΕ εκτιμά ότι το 2015 θα συνεχίσει να σταθεροποιεί τις επιδόσεις του στην Ελλάδα σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία, με τη συνεχή ενίσχυση των νέων υπηρεσιών, με σταθερότερα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και με ένα πιο ξεκάθαρο κανονιστικό περιβάλλον, αλλά και μια ευνοϊκότερη βάση σύγκρισης.

Ο έντονος ανταγωνισμός και η μείωση των τελών τερματισμού θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τις επιδόσεις σε Ρουμανία και Αλβανία. Τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για τη συγκράτηση του κόστους συνεχίζουν να αποδίδουν, ενώ η εταιρεία θα αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των λειτουργικών της εξόδων.

Στόχος του ΟΤΕ είναι να συνεχίσει να επενδύει στην ανάπτυξη τεχνολογικών υποδομών της Ελλάδας και της Ρουμανίας στα ίδια επίπεδα με το 2014, με τις επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το 2015 να εκτιμώνται σε περίπου €500 εκατ., εξαιρουμένων των πληρωμών για άδειες φάσματος. Λόγω των χαμηλότερων πληρωμών για τόκους και της ορθής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης, o OTE αναμένει ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές του θα ξεπεράσουν τα €500 εκατ. και το 2015.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση ΕΔΩ

Αξιολόγηση