Αλλαγές κορυφής στη Vivartia - Aποχωρεί o Γ. Αρτινός

Αλλαγές κορυφής στη Vivartia - Aποχωρεί o Γ. Αρτινός
Aποχωρεί μετά από πέντε χρόνια από την Vivartia o Γιάννης Αρτινός ο οποίος κατείχε τη θέση διευθύνοντος συμβούλου στην εταιρία, καθώς και τη θέση του αναπληρωτή CEO στην MIG.


Τη θέση του αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Θρουβάλας, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της MIG. Σημειώνεται ότι ο κ. Αρτινός είχε αναλάβει αυτή τη θέση στις αρχές Οκτωβρίου του 2010 προερχόμενος από την Procter & Gamble .
Ο κ. Ι. Αρτινός υπέβαλε την παραίτηση του για προσωπικούς λόγους.
Το Δ.Σ. της Vivartia σε σημερινή του συνεδρίαση ευχαρίστησε τον κ. Ι. Αρτινό για την συνεισφορά του στην ανάπτυξη των εργασιών και την εδραίωση της ηγετικής θέσης των προϊόντων της στην αγορά και εξέλεξε ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της τον κ. Π. Θρουβάλα, νυν αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο στην MIG. Καθήκοντα μη Εκτελεστικού Προέδρου του Δ.Σ. αναλαμβάνει ο κ. Α. Βγενόπουλος και Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ο κ. Ε. Μπουλούτας.
Ταυτόχρονα η κα Α. Σουβατζόγλου αναλαμβάνει τα καθήκοντα της Προέδρου των θυγατρικών εταιρειών του κλάδου εστίασης Goody's A.E. και Everest A.E.
Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Vivartia ανασυγκροτήθηκε ως ακολούθως: Α. Βγενόπουλος, μη Εκτελεστικός Πρόεδρος, Ε. Μπουλούτας, Αντιπρόεδρος, Π. Θρουβάλας, Διευθύνων Σύμβουλος, Α. Σουβατζόγλου, Ch. Vivien, Μ. Φόρος, Α. Εδιπίδης, μέλη
Τα Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών εταιρειών αναμένεται να ανασυγκροτηθούν ως κάτωθι:
ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.: Ε. Μπουλούτας, Πρόεδρος, Π. Θρουβάλας, Αντιπρόεδρος, Α. Μαυριδόγλου, Διευθύνων Σύμβουλος, Α. Σουβατζόγλου, Ν. Ποθουλάκης, Γ. Ευστρατιάδης, Ch. Vivien, μέλη.
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Ε.: Ε. Μπουλούτας, Πρόεδρος, Π. Θρουβάλας, Αντιπρόεδρος, Α. Μαυριδόγλου, Διευθύνων Σύμβουλος ,Α. Σουβατζόγλου, Ν. Ποθουλάκης, Γ. Ευστρατιάδης, Ch. Vivien, Σ. Σκλαβάκης, μέλη.
GOODY'S Α.Ε.: Α. Σουβατζόγλου, Πρόεδρος, Π. Θρουβάλας, Αντιπρόεδρος, Θ. Παπανικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος, Κ. Μάγειρας, Γ. Βασιλαράς, Λ. Φρέρης, Γ. Ευστρατιάδης, Ν. Ποθουλάκης, Χ. Αποστολόπουλος, Ch. Vivien, μέλη
EVEREST Α.Ε.: Α. Σουβατζόγλου, Πρόεδρος, Π. Θρουβάλας, Αντιπρόεδρος, Λ. Φρέρης, Αντιπρόεδρος, Θ. Παπανικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος, Κ. Μάγειρας, Α. Τσουκάλης, Ν. Ηλίας, Ν. Ποθουλάκης, Ν. Μαρκόπουλος, Γ. Βασιλαράς, μέλη

Αξιολόγηση