Έκλεισε το νέο big deal του Σκλαβενίτη - τι αγοράζει με 60 εκατ. ευρώ

Έκλεισε το νέο big deal του Σκλαβενίτη - τι αγοράζει με 60 εκατ. ευρώ
Σε συμφωνία με τον Σκλαβενίτη για την απόκτηση των ακινήτων της Makro προχώρηση η Grivalia Properties.


Η συμφωνία με τον όμιλο Σκλαβενίτη αφορά την απόκτηση και ταυτόχρονη εκμίσθωση χαρτοφυλακίου εννέα καταστημάτων της πρόσφατα εξαγορασθείσας από τον όμιλο Σκλαβενίτη, Makro Cash & Carry Χονδρεμπορική.
Ειδικότερα η συμφωνία αφορά την απόκτηση του ανωτέρω χαρτοφυλακίου, συνολικής επιφάνειας 100.000 τ.μ. περίπου, από την Grivalia έναντι τιμήματος 60 εκατ. ευρώ και την ταυτόχρονη εκμίσθωση τους στη Makro έναντι αρχικού ετήσιου μισθώματος 5,7 εκατ. ευρώ.
Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από δύο ακίνητα στην Αθήνα, δύο στη Θεσσαλονίκη και από ένα στο Ηράκλειο Κρήτης, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στον Βόλο και στην Ξάνθη.
Τα μέρη θα προχωρήσουν στην ολοκλήρωση της συμφωνίας κατόπιν ρύθμισης ορισμένων τυπικών θεμάτων που σχετίζονται με το νομικό και τεχνικό έλεγχο των ακίνητων.
Να σημειωθεί ότι η συμφωνία της «Σκλαβενίτης» με την Grivalia ήταν αυτή που διασφάλισε στην πρώτη την απαιτούμενη ρευστότητα έτσι ώστε να προχωρήσει στην εξαγορά της Makro. Με άλλα λόγια, η «Σκλαβενίτης» πούλησε τα ακίνητα στην Grivalia και μετά τα επαναμίσθωσε.

Αξιολόγηση