Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση της Μakro στο Σκλαβενίτη

Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση της Μakro στο Σκλαβενίτη
Ολοκληρώθηκε σήμερα, η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της MAKRO Cash & Carry, μέλους του γερμανικού METRO GROUP, στην Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. σε συνέχεια της, από 26 Ιανουαρίου 2015, έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.


Η MAKRO διαθέτει δίκτυο 12 καταστημάτων Cash & Carry, απασχολεί 1.000 εργαζομένους και ο κύκλος εργασιών της ανήλθε το 2014 σε 300 εκ. ευρώ περίπου.
Xρηματοοικονομικός σύμβουλος της Ι.&Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. για τη συναλλαγή ήταν η PricewaterhouseCoopers και νομικός σύμβουλος η εταιρεία Καρατζάς & Συνεργάτες.
Τέλος, η συναλλαγή χρηματοδοτήθηκε πλήρως από την Τράπεζα Eurobank Ergasias.

Αξιολόγηση