Σε προχωρημένες συζητήσεις Μύλοι Λούλη - Chipita

Σε προχωρημένες συζητήσεις Μύλοι Λούλη - Chipita
Σε προχωρημένες συζητήσεις με την Chipita βρίσκεται η εταιρεία Μύλοι Λούλη, προκειμένου να συνεργαστούν στην Ινδία,

επιβεβαιώνοντας το χθεσινό δημοσίευμα του fpress (δείτε το πατώντας εδώ).
Όπως αναφέρει η Μύλοι Λούλη σε ανακοίνωσή της, σε απάντηση της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με τα δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού οικονομικού τύπου, στόχος των συζητήσεων είναι η δημιουργία από κοινού Μύλου στην Ινδία, ο οποίος όπως είναι λογικό θα εξυπηρετεί και την εταιρεία της Chipita στην Ινδία, η οποία αυτή την στιγμή βρίσκετε υπό κατασκευή.
Η επένδυση θα ολοκληρωθεί σε 3 έτη περίπου από την ημέρα έναρξης αυτής και θα κοστίσει περί τα 15 εκατ. ευρώ.
Όπως σημειώνει η εταιρεία, εφόσον υπάρξει περαιτέρω εξέλιξη και συμφωνία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με την Χρηματιστηριακή Νομοθεσία.
Παράλληλα, όπως ανέφερε και στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2014, από τον Ιούλιο του 2014 η εταιρεία του Ομίλου Loulis International Foods Enterprises Bulgaria Ltd συμμετέχει με ποσοστό 40% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας Lafco Leader Asian Food Company Ltd, η οποία με την σειρά της συμμετέχει με ποσοστό 60% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας Grinco Holdings Ltd (η εταιρία που έχει συσταθεί από κοινού με την Chipita).
Σκοπός της Εταιρείας Grinco Holdings Ltd. είναι η διερεύνηση, σε πρώτη φάση, επενδυτικών ευκαιριών για τον Όμιλο στην Ινδία και σε δεύτερη φάση η κατασκευή εργοστασίου στην Ινδία.

Αξιολόγηση