Μοιράζει 73 εκατ. ευρώ στους μετόχους του ο ΟΠΑΠ

Μοιράζει 73 εκατ. ευρώ στους μετόχους του ο ΟΠΑΠ
Το συνολικό ποσό των 0,23 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου ή  73,37 εκατ.ευρώ θα μοιράσει ο ΟΠΑΠ στους μετόχους του.

Το ποσό προέκυψε από τη διανομή αφορολόγητων αποθεματικών (0,0283 ευρώ ανα μετοχή) που ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση του οργανισμού αλλά και από τη διανομή προμερίσματος (0,2017 ευρώ ανά μετοχή).

Οι δύο χρηματικές καταβολές θα εκτελεστούν από κοινού.

Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη 13.01.2015 (ημερομηνία προσδιορισμού - record date). Η αποκοπή του δικαιώματος θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12.01.2015.

Η καταβολή θα αρχίσει στις 19.01.2015, από την Εθνική Τράπεζα.

Αξιολόγηση