Οι εξαγωγές "έσωσαν" τις ελληνικές εταιρίες ένδυσης

 Οι εξαγωγές "έσωσαν" τις ελληνικές εταιρίες ένδυσης
Ανάκαμψη των πωλήσεων τους είδαν οι περισσότερες επιχειρήσεις ένδυσης το 2013 συγκριτικά με το 2012, με τον τζίρο τους να παρουσιάζει συνολικά άνοδο κατά 2,5%, στα 677 εκατ. ευρώ, από 661 εκατ. ευρώ, ενώ οι αμιγώς εξαγωγικές εταιρείες πήγαν ακόμα καλύτερα, με τον τζίρο τους να αυξάνεται κατά 3,9%.


Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από έρευνα επί των δημοσιευμένων ισολογισμών που πραγματοποιεί κάθε χρόνο το Κοινωνικό και Επιχειρηματικό Αναπτυξιακό Κέντρο (Κ.Ε.Α.Κ.) του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής - Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (Σ.Ε.Π.Ε.Ε.). Η έρευνα έγινε σε σύνολο 115 επιχειρήσεων και από αυτές, οι 70 (61%) ήταν κερδοφόρες, ενώ οι 45 (39%) ζημιογόνες.
Οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 15 εκατ. ευρώ, είδαν αύξηση 5,3%, ενώ στον αντίποδα, οι μικρές επιχειρήσεις με τζίρο μικρότερο των 5 εκατ. ευρώ, μέτρησαν απώλειες της τάξης του 1,1%. Από το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας, 60 επιχειρήσεις κατέγραψαν αύξηση του κύκλου εργασιών τους, ενώ 55 σημείωσαν μείωση.
Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις με βάση τον κύκλο εργασιών τους το 2013 ήταν κατά σειρά οι: όμιλος ΕΛΒΕ με 60,7 εκατ. ευρώ (+7,3%), BSB με 47,4 εκατ. ευρώ (+27,6%), STAFF με 32,2 εκατ. ευρώ (+3,8%), A.X.F. με 31,4 εκατ. ευρώ (+7,7%), Pink Woman με 23,1 εκατ. ευρώ (-6,3%) και η Πέτσας με 20 εκατ. ευρώ (+38,7%). Αναφορικά με τα μικτά κέρδη, σημείωσαν αύξηση κατά 9,2% και ανήλθαν σε 222,5 εκατ. ευρώ πέρυσι, από 203,7 εκατ. ευρώ το 2012, με το περιθώριο μεικτού κέρδους να έχει σκαρφαλώσει στο 32,8%, από 30,8%.
Όπως συνέβη και με τον τζίρο των επιχειρήσεων, οι μεγάλες είδαν άνοδο κατά 13,4% στα μικτά τους κέρδη, οι μεσαίες κατά 12,4% ενώ αντίθετα οι μικρές επιχειρήσεις κατέγραψαν πτώση 2,9%. Η βελτίωση της πορείας του κλάδου το 2013 απεικονίζεται στα καθαρά προ φόρων κέρδη. Το 2013 ήταν η πρώτη χρονιά μετά το 2010 που ο κλάδος κατέγραψε κέρδη. Τα συνολικά κέρδη το 2013 ανήλθαν σε 9,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 7,7 εκατ. ευρώ το 2012 και ζημιών αξίας 8,8 εκατ. ευρώ το 2011.
Οι πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις το 2013 ήταν οι: BSB με 5 εκατ. ευρώ (+798%), D.K.S. με 2,7 εκατ. ευρώ (+200%), VF Hellas με 1,9 εκατ. ευρώ (+263%) και η ΠΑΣΚΑΛ με 1,5 εκατ. ευρώ (+31%).

Δείτε τις επιχειρήσεις ένδυσης με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών για το 2014 ΕΔΩ

Αξιολόγηση