Μηχανική: Την 1η Απριλίου η συζήτηση των αιτήσεων πτώχευσης

Μηχανική: Την 1η Απριλίου η συζήτηση των αιτήσεων πτώχευσης
Η Διοίκηση της εταιρείας ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η συζήτηση των αιτήσεων πτώχευσης των εταιρειών Υιοί Γ. Ποσοτίδη Ο.Ε. κατά Μηχανική Α.Ε. και Doka Hellas Α.Ε. κατά Θόλος Α.Ε., ορίστηκε για την 1η Απριλίου 2015 μετά από δύο συνεχείς αναβολές 17.09.2014 και 12.11.2014 κατόπιν σχετικής συννενόησης των δύο μερών και μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων τους.

Η Διοίκηση της εταιρείας, στα πλαίσια της απρόσκοπτης λειτουργίας της συνεχίζει την σταδιακή εξόφληση των υποχρεώσεων της.

Αξιολόγηση