Δεν προλάβατε τις αιτήσεις για το ΕΣΠΑ; Δικαιούστε παράταση μιας εβδομάδας!

Δεν προλάβατε τις αιτήσεις για το ΕΣΠΑ; Δικαιούστε παράταση μιας εβδομάδας!
Παράταση για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΠΕΠ του ΕΣΠΑ μέχρι την Πέμπτη 16 Μαΐου, ώρα 17.00, μόνο για όσους υποψηφίους θα έχουν ανοίξει κωδικό στο Πληροφοριακό Σύστημα μέχρι τη λήξη της αρχικής προθεσμίας, δηλαδή την Παρασκευή 10 Μαΐου ωρα 17.00, αποφάσισε να δώσει το υπουργείο Ανάπτυξης.

Το υπουργείο εξηγεί πως πήρε την απόφαση αυτή προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κατάσταση, που, όπως αναφέρει, προέκυψε από την αύξηση της υποβολής προτάσεων με γεωμετρική πρόοδο τις τελευταίες ημέρες και ιδιαίτερα μετά την Κυριακή του Πάσχα.

Σημειώνεται ότι δεν αλλάζει η καταληκτική προθεσμία φυσικής υποβολής των φακέλων, η οποία παραμένει η 20η Μαΐου έτσι ώστε να μην καθυστερήσει η αξιολόγηση των προτάσεων.

Το υπουργείο επισημαίνει πως με αυτόν τον τρόπο οι υποψήφιοι που υπέβαλαν εγκαίρως τις προτάσεις τους δεν θα τιμωρηθούν εξαιτίας εκείνων που, όπως λέει, προτίμησαν να προσέλθουν στη λήξη της προθεσμίας.

Τονίζει μάλιστα πως η δεύτερη παράταση είναι η τελευταία.

Το υπουργείο αναφέρει πως μετά την πρώτη παράταση, ελήφθησαν μέτρα για την κάλυψη της αυξημένης κίνησης, με αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής (μνήμη συστήματος, επιπλέον χρήση servers, κ.ά.) και αύξηση του προσωπικού του help desk.

Ωστόσο, σημειώνει πως ορισμένα προβλήματα δεν αποφεύχθηκαν αφού, όπως επισημαίνει, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της διαθέσιμης προθεσμίας δεν είχε αξιοποιηθεί.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε:

-Από 25/2/2013 έως και 25/4/2013 (αρχική ημερομηνία ολοκλήρωσης υποβολής προτάσεων), υποβλήθηκαν 906 προτάσεις

-Από 26/4 έως και 6/5, 1523 προτάσεις.

-Από την Τρίτη 7/5 έως Πέμπτη 9/5 και ώρα 17.00 οι υποβολές ανήλθαν σε 3059.

Αξιολόγηση