Σε ποιες ελληνικές εταιρίες επενδύει η EBRD

Σε ποιες ελληνικές εταιρίες επενδύει η EBRD
Το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης (EBRD) υιοθέτησε συγκεκριμένη στρατηγική για την Ελλάδα, που θέτει τις προτεραιότητες για τις επενδυτικές δραστηριότητές της στη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι η EBRD ξεκίνησε τις επενδύσεις στην Ελλάδα το 2015, με βάση ένα προσωρινό mandate ως τα τέλη του 2020.

Η στρατηγική της EBRD για την Ελλάδα αναλύεται στους εξής πυλώνες:

-Στήριξη της επιτυχίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και βοήθεια στις εξαγωγικές τους προοπτικές. Οπως αναφέρει η EBRD, οι ελληνικές εταιρίες, πολλές εκ των οποίων είναι μικρομεσαίες, έχουν πληγεί σκληρά από την ύφεση. Καθώς προχωρούν οι δομικές μεταρρυθμίσεις και οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης, η EBRD θα στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη, παρέχοντας κεφάλαια σε επιχειρήσεις με αναπτυξιακές και εξαγωγικές προοπτικές.

-Στήριξη της σταθεροποίησης του χρηματοοικονομικού τομέα. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για τις ελληνικές επιχειρήσεις και ο τραπεζικός κλάδος συνεχίζει να ταλανίζεται από τα αυξημένα επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η EBRD θα παράσχει μια ευρεία γκάμα προϊόντων χρηματοδότησης, μεταξύ των οποίων η χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γραμμές πίστωσης σε σχέση με την ενεργειακή επάρκεια, καθώς και στοχευμένες πράξεις χρηματοδότησης. Πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει μέσω επενδύσεων σε πλατφόρμες NPLs. Η Τράπεζα θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης στις τράπεζες και στην εμβάθυνση της διαμεσολάβησης για την πραγματική οικονομία, ιδίως μέσω των κεφαλαιαγορών.

- Στήριξη της συμμετοχής των ιδιωτικών εταιριών στην εμπορευματοποίηση των κλάδων ενέργειας και υποδομών. Οι προοπτικές της Ελλάδας για σύγκλιση μπορούν να "ξεκλειδώσουν" μέσω των ιδιωτικοποιήσεων σε υποδομές και ενέργεια. Η τράπεζα θα στηρίξει συναλλαγές που θα οδηγήσουν σε βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών, σε αύξηση του ανταγωνισμού και σε περιφερειακή σύγκλιση.

Μια από τις πρώτες παρεμβάσεις της EBRD στην Ελλάδα πέρυσι ήταν η συμμετοχή στην ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Η συμμετοχή της ήταν κρίσιμη για τη σταθεροποίηση του χρηματοοικονομικού κλάδου στη χώρα και αποτέλεσε σημαντικό βήμα προς την επανέναρξη του ρόλου χρηματοδότησης της ευρύτερης οικονομίας, τονίζει η τράπεζα. Επιπροσθέτως, μεταξύ άλλων επενδύσεων, η EBRD έχει παράσχει κεφάλαια σε εταιρία private equity, απέκτησε μερίδιο σε ασφαλιστική εταιρία και παρείχε εγγυήσεις για χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών, ενώ νέα projects βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αξιολόγηση