Ποιες είναι οι 11 επενδύσεις που θα κάνει η Cosco στον Πειραιά

Ποιες είναι οι 11 επενδύσεις που θα κάνει η Cosco στον Πειραιά
Έντεκα επενδύσεις έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει σε πρώτη φάση η Cosco, συνολικού κόστους 293,78 εκατ. ευρώ, ως ο νέος ιδιοκτήτης του ΟΛΠ μέσα στην επόμενη πενταετία για την αναβάθμιση και ενίσχυση των υποδομών του λιμανιού στον Πειραιά, σύμφωνα τη σύμβαση παραχώρησης.

Αναλυτικότερα, οι επενδύσεις που υποχρεωτικά θα πρέπει να προχωρήσει η κινεζική εταιρεία είναι οι εξής:

1. Επέκταση του επιβατικού λιμένα (Νότια Ζώνη, Φάση Α με κόστος αναφοράς 136,28 εκατ. Ευρώ),

2. Επισκευή δαπεδών σιδηροτροχιών και γερανογεφυρών στοιβασίας ((RMG cranes) στον Προβλήτα Ι του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων με κόστος αναφοράς 8 εκατ. ευρώ,

3. Μετατροπή της πενταγωνικής αποθήκης σε επιβατικό σταθμό κρουαζιέρας κόστους 5 εκατ. ευρώ,

4. Υπόγεια οδική σύνδεσμη σταθμού διακίνησης αυτοκινήτων με πρώην χώρο ΟΔΔΥ, κόστους 5 εκατ. ευρώ,

5. Βελτίωση και συντήρηση υποδομών λιμένα, κόστους 15 εκατ. ευρώ,

6. Προμήθεια εξοπλισμού, κόστους 25 εκατ. ευρώ,

7. Βυθοκόρηση κέντρικού λιμένα, κόστους 8 εκατ. ευρώ,

8. Μελέτες,

9. Κατασκευή νέου προβλήτα πετρελαιοειδών, κόστους 15 εκατ. ευρώ,

10. Επέκταση σταθμού διακίνησης αυτοκινήτων (λιμένας Ηρακλέους), κόστους 20 εκατ. ευρώ και

11. Βελτίωση υποδομών ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών), κόστους 55 εκατ. ευρώ.

Στόχοι

Απώτερος στόχος, όπως αναφέρεται στη διακήρυξη των προγραμμάτων στόχων, είναι να εξελιχθεί ο Λιμένας Πειραιώς σε υπόδειγμα ολοκληρωμένου λιμένα που θα προσφέρει μια πλήρη σειρά υπηρεσιών παγκοσμίου επιπέδου σε επιβάτες, φορτία και πλοία, καθώς και σε κορυφαίο διηπειρωτικό κόμβο που θα διευκολύνει τις εμπορικές ροές από και εντός της Ευρώπης. Να σημειωθεί πως πέραν των παραπάνω επενδύσεων προβλέται πως σε δεύτερη φάση (Δεύτερες Υποχρεωτικές Επενδύσεις), ο νέος διαχειριστής του λιμένα θα προχωρήσει σε επενδύσεις ύψους 56 εκατ. ευρώ συν ένα ποσό ίσο με το ποσό υστέρησης σε σχέση με την πρώτη επενδυτική περίοδο.

πηγή: imerisia.gr

Αξιολόγηση