Επενδύσεις στο ΠΕΠ Ηπείρου ύψους 326 εκατ. ευρώ

Επενδύσεις στο ΠΕΠ Ηπείρου ύψους  326 εκατ. ευρώ
H Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Corina Cretu, ενημέρωσε για την έγκριση και τον προϋπολογισμό του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου, της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, απαντώντας σε σε σχετική ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.

Ο Δ. Παπαδημούλης με ερώτησή του προς την Κομισιόν ζητούσε ενημέρωση αναφορικά με την ολοκλήρωση έργων «υποδομών υγείας, κοινωνικής μέριμνας και προστασίας περιβάλλοντος», της προηγούμενης περιόδου για την Περιφέρεια Ηπείρου, αλλά και τη στοχοθεσία και πληρότητα του νέου αναθεωρημένου ΠΕΠ Ηπείρου, που είχε κατατεθεί από τις ελληνικές αρχές.

Η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Cretu, στην απάντησή της, αφού σημειώνει ότι τα έργα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου θα «πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την υποβολή των εγγράφων κλεισίματος στην Επιτροπή (το αργότερο την 31η Μαρτίου 2017)», ενημερώνει τον Έλληνα ευρωβουλευτή ότι «στο πλαίσιο της έγκρισης του περιφερειακού προγράμματος “Ήπειρος” για την περίοδο 2014-2020 (“το ΠΕΠ”), η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι ένα έργο στον τομέα της υγείας δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εντός της περιόδου 2007-2013 και θα ενσωματωθεί σταδιακά στην περίοδο 2014-2020».

Στη συνέχεια της απάντησής της, η Ευρωπαία Επίτροπος αναφέρεται στο ΠΕΠ Ηπείρου, το οποίο εγκρίθηκε στις 18/12/2014, και περιλαμβάνει «επενδύσεις ύψους 326 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) κατά την περίοδο 2014-2020», εκ των οποίων «προβλέπεται ποσό ύψους 3 εκατ. ευρώ για τον στόχο “Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού” και ποσό ύψους 52 εκατ. ευρώ για τον στόχο “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων”».

Καταλήγοντας στην απάντησή της η Κομισιόν, υπογραμμίζει τους πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η στρατηγική της περιφερειακής ανάπτυξης της ΕΕ και συγκεκριμένα «i) την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα, καινοτομία και ΤΠΕ, ii) το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, iii) τις υποδομές μεταφορών, iv) τις εκπαιδευτικές, κοινωνικές και υγειονομικές υποδομές και v) τους ανθρώπινους πόρους, την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση των διακρίσεων».

Αξιολόγηση