Ξεκινούν τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα

Ξεκινούν τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα
Μετά τη χθεσινή δημοσίευση του ΦΕΚ, θα δοθεί η δυνατότητα σε πολίτες να πάρουν πίσω για έναν μήνα, για ένα τρίμηνο ή έως το τέλος του έτους τις πινακίδες τους καταβάλλοντας τέλη κυκλοφορίας αναλογικά με τους μήνες κυκλοφορίας και ένα μικρό «καπέλο».

Σύμφωνα με την προωθούμενη ρύθμιση, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να παραλαμβάνουν τις πινακίδες τους για διάστημα:

- Ενός μήνα καταβάλλοντας τα 2/12 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας. Για παράδειγμα, για Ι.Χ. στο οποίο αντιστοιχούν ετήσια τέλη 640 ευρώ, θα μπορεί ο ιδιοκτήτης του να ανακτήσει τις πινακίδες του για έναν μήνα καταβάλλοντας 107 ευρώ.

- Τριών μηνών, καταβάλλοντας τα 4/12 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

- Υπόλοιπο διάστημα έως το τέλος του έτους, καταβάλλοντας τα δωδέκατα που απομένουν έως τότε συν 2/12. Στο παράδειγμα του Ι.Χ. με τέλη 640 ευρώ, αν ο ιδιοκτήτης του θελήσει να παραλάβει τις πινακίδες του τον Ιούλιο, θα πρέπει να καταβάλει (6 συν 2 ή 8 δωδέκατα των ετήσιων τελών κυκλοφορίας), 427 ευρώ.

Η ανάληψη των πινακίδων θα μπορεί να γίνει μόνο μία φορά μέχρι το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών, η συγκεκριμένη απόφαση έχει στόχο να διευκολύνει τους πολίτες που λόγω οικονομικών δυσκολιών έχουν καταθέσει τις πινακίδες των οχημάτων τους και επιθυμούν να τις παραλάβουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Αξιολόγηση