Πώς θα γλιτώσετε την ταλαιπωρία στα ΚΤΕΟ

Πώς θα γλιτώσετε την ταλαιπωρία στα ΚΤΕΟ
Συμβουλές για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους και την απαλλαγή τους από το πρόστιμο καθυστέρησης κατά 50%, δίνει στους ιδιοκτήτες οχημάτων ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, το 50% των οχημάτων που προσήλθαν στα ΚΤΕΟ την Τετάρτη, ήταν εμβόλιμοι, άνευ προκαθορισμένου ραντεβού, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί συνωστισμός.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι το 70% περίπου των υπόχρεων οχημάτων δεν πρόλαβε τις προθεσμίες, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ συστήνει στους ιδιοκτήτες οχημάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους και προκειμένου να είναι εφικτή η απαλλαγή τους από το πρόστιμο καθυστέρησης κατά 50%, τα ακόλουθα:

Να σπεύσουν άμεσα να κλείσουν το ραντεβού τους για τις επόμενες ημέρες, τηρώντας πάντα την προ-συμφωνημένη ώρα προσέλευσης.

Για όσους δεν το πράξουν άμεσα, δεν θα πρέπει να θεωρείται βέβαιη η εξυπηρέτηση τους από τα ΚΤΕΟ τις τελευταίες μέρες της νέας προθεσμίας, καθώς αυτή συμπίπτει χρονολογικά με την δεύτερη προκαθορισμένη προθεσμία του νέου νόμου (4336/2015) ενώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνυπολογισθεί ότι στη διάρκεια της παρατάσεως αναμένονται στα ΚΤΕΟ και οι εμπρόθεσμοι έλεγχοι περιόδου.

Λόγω του ότι όλα τα παράβολα υπέρ δημοσίου εκδίδονται πλέον μόνο ηλεκτρονικά, όταν προσέρχονται στα ΚΤΕΟ, θα πρέπει να γνωρίζουν το ΑΦΜ τους προκειμένου να εκδοθεί το αντίστοιχο παράβολο καθυστέρησης υπέρ δημοσίου από το προσωπικό των ΚΤΕΟ.

Αξιολόγηση