Ποιες οι προϋποθέσεις και τα οφέλη της απόσυρσης αυτοκινήτου

Ποιες οι προϋποθέσεις και τα οφέλη της απόσυρσης αυτοκινήτου
Χρονικό περιθώριο ένα ακόμη έτος, δηλαδή μέχρι τις 31 Δεκμεβρίου 2015, έχουν όσοι επιθυμούν να αποσύρουν τα οχήματά τους.

Η εγκύκλιος που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις, αλλά και τα οφέλη βάσει του κυβισμού και της φορολογητέας αξίας για την παραλαβή νέου αυτοκινήτου σε αντικατάσταση του παλαιού που αποσύρεται, αλλά και για την απόσυρση για καταστροφή επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης και φορτηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την εγκύκλιο, οι όροι και προϋποθέσεις είναι:

  • η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου που αποσύρεται να έχει εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2001
  • να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή
  • να έχουν εξοφληθεί τυχόν οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας προηγούμενων ετών
  • το αυτοκίνητο να αποσυρθεί από την κυκλοφορία μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου 2015

Επίσης, η απόσυρση προβλέπει απαλλαγή 50% έως 100% από το τέλος ταξινόμησης του καινούργιου οχήματος, βάσει του κυβισμού του νέου προς ταξινόμηση αυτοκινήτου.

Το όφελος, δηλαδή, διαμορφώνεται:

  • μέχρι 300 ευρώ, αν αποκτηθεί αυτοκίνητο μέχρι 900 κυβικά εκατοστά και φορολογητέα αξία έως 6.000 ευρώ
  • μέχρι 960 ευρώ, αν αποκτηθεί αυτοκίνητο από 901 μέχρι 1.400 κυβικά εκατοστά και φορολογητέα αξία έως και 8.000 ευρώ
  • μέχρι 1.430 ευρώ, αν αποκτηθεί αυτοκίνητο από 1.401 μέχρι 1.600 κυβικά εκατοστά και φορολογητέα αξία έως και 11.000 ευρώ

Η διαδικασία για την απόσυρση είναι η εξής:

- Ο ιδιοκτήτης παραδίδει το αποσυρόμενο όχημα σε σημείο συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) (εταιρείες ανακύκλωσης οχημάτων).

- Η εταιρεία εκδίδει πιστοποιητικό καταστροφής, μέσα σε 8 ημέρες από την παραλαβή του.

- Αντίγραφο του πιστοποιητικού καταστροφής διαβιβάζεται μαζί με τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος στην αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Μεταφορών.

- Η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Μεταφορών εκδίδει μηχανογραφημένη πράξη οριστικής διαγραφής

- Το ένα αντίτυπο της πράξης χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό για την απαλλαγή από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης, ενώ το δεύτερο αντίτυπο παραδίδεται στον ιδιοκτήτη.

Αξιολόγηση