Νέο «λουκέτο» στις ασφάλειες αυτοκινήτου– Τι πρέπει να γνωρίζουν 170.000 θιγόμενοι οδηγοί

Νέο «λουκέτο» στις ασφάλειες αυτοκινήτου– Τι πρέπει να γνωρίζουν 170.000 θιγόμενοι οδηγοί
  Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου… Η αγορά είχε ουσιαστικά προεξοφλήσει το νέο «λουκέτο» στην αγορά του αυτοκινήτου καθώς η Τράπεζα της Ελλάδας είχε χτυπήσει το συναγερμό εδώ και εβδομάδες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι οδηγοί δεν χάνουν τα χρήματά τους για μια ακόμη φορά. Δείτε τις οδηγίες που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδας για τους θιγόμενους.

Πρόκειται φυσικά για την πολύκροτη υπόθεση της «Διεθνούς Ένωσης Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας» της οποίας η άδεια ανακαλείται οριστικά σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδας. Πρόκειται για μια ασφαλιστική εταιρεία που δραστηριοποιείται στους κλάδους ασφαλίσεων ζημιών, με έμφαση στον κλάδο αυτοκινήτων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι θιγόμενοι υπολογίζονται σε 170.000 κυρίως σε Αττική και Κρήτη «Η εταιρεία παρουσίαζε σημαντική έλλειψη κεφαλαίων με αποτέλεσμα να μην διαθέτει ούτε το αναγκαίο ελάχιστο περιθώριο φερεγγυότητας, ούτε επαρκή ασφαλιστική τοποθέτηση - απαιτήσεις, οι οποίες, σύμφωνα με το νόμο, είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων και κάθε δικαιούχου αποζημίωσης» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Τ.τ.Ε.

Πληροφορίες για τους ασφαλισμένους

1. Αστική Ευθύνη από την κυκλοφορία οχημάτων (υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες τρίτου, μόνο)

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτου ισχύουν για τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας της εταιρείας (N 400/70 αρ.3 παρ.6 σε συνδυασμό με ΠΔ 237/86 αρ.25 παρ.4). Εντός του διαστήματος αυτού, οι ιδιοκτήτες οχημάτων οφείλουν να ασφαλιστούν σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία. Σε περίπτωση που προκαλέσουν ατύχημα εντός του διαστήματος των τριάντα (30) ημερών, ο παθών θα αποζημιωθεί από το «Επικουρικό Κεφάλαιο Αστικής Ευθύνης εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων» (ΝΠΙΔ). Το ποσό των ασφαλίστρων που έχει καταβληθεί και αναλογεί στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρείας έως την λήξη ισχύος του ασφαλιστηρίου (μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα) επιστρέφεται στους ασφαλισμένους (αρ. 3 παρ. 6 Ν.Δ. 400/1970) από τον Εκκαθαριστή. Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το Επικουρικό Κεφάλαιο.

2. Ασφαλιστήρια λοιπών κλάδων ζημιών

Τριάντα ημέρες μετά την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας θεωρούνται αυτοδίκαια λυμένες όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις της (N 400/70 αρ.3 παρ.6). Οι έχοντες απαιτήσεις αποζημίωσης από ασφαλιστήρια των ασφαλίσεων λοιπών κλάδων ζημιών, όπως και από τα καταβληθέντα - μη δεδουλευμένα – ασφάλιστρα, θα ικανοποιηθούν κατόπιν αναγγελίας της απαίτησής τους στον Εκκαθαριστή. Οι ασφαλισμένοι στην εταιρεία δύνανται να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα www.diethnisenosis.grγια τη διαδικασία της εκκαθάρισης. Θα μπορούν επίσης να ενημερώνονται τηλεφωνικά από τους υπαλλήλους της εκκαθάρισης, καθημερινά από ώρα 10.00 έως 15.00 στα τηλέφωνα 210 3235297 και 210 3310714 (ή να επικοινωνούν μέσω fax στο 210 3247958), καθώς και από την επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης στο τηλέφωνο 698 4258037.

Αξιολόγηση