Πόσοι οφειλέτες του ΟΑΕΕ έχασαν τις 100 δόσεις

Πόσοι οφειλέτες του ΟΑΕΕ έχασαν τις 100 δόσεις
Μόλις το 50% των ρυθμίσεων για την καταβολή εισφορών προς τον ΟΑΕΕ σε 100 δόσεις παραμένει ενεργό, καθώς χιλιάδες οφειλέτες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών έχουν χάσει τις ευνοϊκές ρυθμίσεις οφειλών στις οποίες είχαν υπαχθεί, καθώς αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στα ποσά που πρέπει να καταβάλουν.

Είναι χαρακτηριστικό πως έως την 26 Αυγούστου από τις 105.094 ρυθμίσεις για πληρωμή εισφορών σε 100 δόσεις παρέμεναν ενεργές οι 53.950, δηλαδή μέσα σε 20 μήνες απωλέσθηκαν 51.144 ρυθμίσεις, δηλαδή σχεδόν οι μισές.

Σύμφωνα με εργαζόμενους του ΟΑΕΕ, οι περισσότεροι οφειλέτες χάνουν τις ρυθμίσεις τους λόγω της αδυναμία τους να καταβάλουν τις τρέχουσες εισφορές και όχι τα ποσά των δόσεων που έχουν ρυθμίσει.

Είναι χαρακτηριστικό πως πολλοί ασφαλισμένοι αν και κατέβηκαν ακόμη και τρεις κατηγορίες στην ασφαλιστική κλάση, πληρώνουν δηλαδή τουλάχιστον 200 ευρώ λιγότερα στις ασφαλιστικές εισφορές, δεν μπορούν να καταβάλουν τις δόσεις τους.

Τη δυσμενή αυτή εξέλιξη για τα έσοδα του ΟΑΕΕ, αλλά και για την πορεία της ρύθμισης των 100 δόσεων επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της περιόδου 10 Απριλίου 2015 -26 Αυγούστου 2016 που δημοσιοποίησε ο ΟΑΕΕ.

Τα στοιχεία πιστοποιούν πως 378.000 ελεύθεροι επαγγελματίες από τους 750.000 που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ βρίσκονται στο κόκκινο και δεν μπορούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, με αποτέλεσμα να έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους άνω των 7,8 δισ. ευρώ.

Αξιολόγηση