Ποιοι ασφαλισμένοι εξαιρούνται από την αύξηση των ορίων ηλικίας

Ποιοι ασφαλισμένοι εξαιρούνται από την αύξηση των ορίων ηλικίας
Μόνο οι ασφαλισμένοι με Βαρέα και Ανθυγιεινά εξαιρούνται από την αύξηση των ορίων ηλικίας.

Με έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι ασφαλισμένοι που εξαγοράζουν χρόνο πραγματικής απασχόλησής τους από 1/1/2012 έως 31/12/2015 σε ειδικότητες που εξαιρέθηκαν από τον Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, ώστε να συμπληρώσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις χρόνου ασφάλισης στα ΒΑΕ προκειμένου να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις των βαρέων, εξαιρούνται από τη σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας.

Ευνόητο είναι ότι η ίδια εξαίρεση ισχύει και για όσους/ες ασφαλισμένους/ες πληρούν - χωρίς να απαιτείται αναγνώριση - την ειδική προϋπόθεση των 3600 και 1000 ημερών ασφάλισης στον ΚΒΑΕ τα τελευταία δεκατρία χρόνια πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης ή τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή των 3375 ημερών ασφάλισης στον ΚΒΑΕ (για τους ασφαλισμένους από 1/1/1993 και μετά), ώστε να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις διατάξεις αυτές, έστω και αν έπαψαν να απασχολούνται με τις ειδικότητες αυτές από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων ή συνέχισαν να απασχολούνται σε ειδικότητα που δεν ανήκει πλέον στο νέο Πίνακα.

Αξιολόγηση