Μισθοί και συντάξεις στο στόχαστρο του «κόφτη»

Μισθοί και συντάξεις στο στόχαστρο του «κόφτη»
Ο δημοσιονομικός κόφτης «πνίγει» μισθους και συντάξεις, καθώς για την επόμενη τριετία και σε περίπτωση που υπάρξουν αποκλίσεις και ενεργοποιηθεί το 60% του ποσού που απαιτείται, θα εξοικονομείται από τις δύο συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών.

Αυτό αποκαλύπτεται από το κείμενο του «τεχνικού μνημονίου» το οποίο περιλαμβάνει την εξειδίκευση ορισμένων μέτρων που περιγράφονται στο βασικό κείμενο, όπως και τις παρεμβάσεις που ψηφίστηκαν από τη Βουλή μετά την 9η Ιουνίου, που εκδόθηκε το κείμενο της πρώτης αξιολόγησης.

Ωστόσο, προβλέπονται, αφενός ρήτρα ύφεσης, που περιορίζει στο μισό τις μειώσεις των δαπανών, αλλά συνυπολογισμό του κόστους για το προσφυγικό.

Ταυτόχρονα, το συμπληρωματικό μνημόνιο προμηνύει εντατικοποίηση της είσπραξης των χρεών προς το Δημόσιο, με συγκεκριμένους και δεσμευτικούς στόχους για τους επόμενους μήνες, αλλά και οριοθετεί τον χρόνο και τη διαδικασία για τη μεταφορά στο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων των ΔΕΚΟ. Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά στον «κόφτη», το τεχνικό μνημόνιο προβλέπει πως εάν υπάρξει δημοσιονομική απόκλιση από τον στόχο των πλεονασμάτων και υπάρχει ανάγκη ενεργοποίησης του μηχανισμού, τότε το ποσό της εξοικονόμησης θα προέρχεται:

  • Κατά 45% από δαπάνες για μισθούς στο Δημόσιο.
  • Κατά 15% από δαπάνες για συντάξεις.
  • Κατά 19,3% από μειώσεις προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών.
  • Κατά 20,7% (και μέχρι το ποσό της απαιτούμενης διόρθωσης) θα προέλθει από την περικοπή ελαστικών δαπανών του προϋπολογισμού, η οποία όμως δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 5% της ανώτατης οροφής που ορίζεται κάθε χρόνο από τον προϋπολογισμό.

Υπενθυμίζεται πως το ο μηχανισμός του «κόφτη», όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή, προβλέπει ότι:
1. Εάν η απόκλιση είναι μικρότερη ή ίση με 0,25% του ΑΕΠ δεν λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής.
2. Εάν η απόκλιση είναι από 0,26% έως και 0,75% του ΑΕΠ λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής, ύψους 0,5% του ΑΕΠ.
3. Εάν η απόκλιση είναι από 0,76% έως και 1,25% του ΑΕΠ λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής, ύψους 1% του ΑΕΠ.
4. Εάν η απόκλιση είναι από 1,26% έως και 1,75% του ΑΕΠ λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής, ύψους 1,5% του ΑΕΠ.
5. Εάν η απόκλιση είναι από 1,76% έως και 2,25% του ΑΕΠ λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής, ύψους 2% του ΑΕΠ.

Σημειώνεται πως οι στόχοι των πρωτογενών πλεονασμάτων από τα οποία δεν μπορεί να ξεφεύγει ο προϋπολογισμός είναι:

  • Το 2016 το πλεόνασμα πρέπει να είναι 0,5% του ΑΕΠ.
  • Το 2017 αυξάνεται σε 1,75% του ΑΕΠ.
  • Το 2018 αυξάνεται περαιτέρω στο 3,5% του ΑΕΠ.

Ο έλεγχος της επιτυχίας ως προς τον στόχο θα γίνεται με βάση τα στοιχεία της Eurostat, την άνοιξη κάθε έτους και τα διορθωτικά μέτρα θα εφαρμόζονται από την 1η Ιουνίου του επόμενου έτους, από εκείνο που σημειώθηκε η απόκλιση.

Σε πρακτικό επίπεδο, οι στόχοι και τα περιθώρια των αποκλίσεων σημαίνουν πως εάν το ύψος των απαιτούμενων μέτρων είναι π.χ. 1.000 εκατ. ευρώ, τα 450 εκατ. ευρώ θα πρέπει να προέλθουν από μειώσεις της μισθολογικής δαπάνης του δημοσίου τομέα, τα 150 εκατ. ευρώ από μειώσεις συντάξεων, τα 193 εκατ.

πηγή: Ναυτεμπορική

Αξιολόγηση