Αυτός είναι ο «κόφτης» - Τι προβλέπει για μισθούς συντάξεις

Αυτός είναι ο «κόφτης» - Τι προβλέπει για μισθούς συντάξεις
Τα μεσάνυχτα κατατέθηκε υπό μορφή τροπολογίας ο «Αυτόματος Μηχανισμός Δημοσιονομικής Προσαρμογής Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνηση».

Ορίζει ότι έως τις 10 Μαίου κάθε έτους, ο υπουργός Οικονομικών θα συντάσσει έκθεση στην οποία μεταξύ άλλων θα διαπιστώνονται τυχόν αποκλείσεις ενώ από την 1η Ιουνίου του ίδιου οικονομικού έτους, θα γίνεται μείωση των δαπανών κατά ανώτατο όριο 2% του ΑΕΠ σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

1. Εάν η απόκλιση είναι ίση με 0,25% δεν θα λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής

2. Για απόκλιση από 0,26% έως 0,75% τα μέτρα θα είναι 0,5% του ΑΕΠ

3. Για απόκλιση από 0,76% έως 1,25% τα μέτρα θα είναι 1% του ΑΕΠ

4. Για απόκλιση από 1,26% έως 1,75% θα μέτρα θα είναι 1,5% του ΑΕΠ ενώ αν

5. Η απόκλιση είναι 1,76% έως 2,25% τα μέτρα θα είναι 2% του ΑΕΠ.

Η τροπολογία, περιλαμβάνει εξαιρέσεις στις οποίες όμως δεν υπάρχουν μισθοί και συντάξεις παρά μόνο βασικές δαπάνες και επιδόματα
Από τον αυτόματο κόφτη των δαπανών θα εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες:
1. Δαπάνες απορρέουσες από αξιώσεις ιδιωτών από την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων

2. Δαπάνες Ύδρευσης, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Χρήσης Φυσικού Αερίου

3. Δαπάνες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς, πλωτών μέσων και αεροσκαφών

4. Το σύνολο των δαπανών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

5. Το σύνολο των δαπανών υγείας

6. Δαπάνες για επιδόματα πολυτέκνων, θέρμανσης, ανεργίας, και προνοιακά επιδόματα που καταβάλλονται μέσω ΚΑΠ

7. Δαπάνες για ενισχύσεις νοικοκυριών, ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση ή με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου κατοικίας τους

8. Δαπάνες για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

9. Δαπάνες για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι

10. Δαπάνες σχετικά με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων

Αξιολόγηση