Κάτω από 1.000€ οι περισσότερες συντάξεις

Κάτω από 1.000€ οι περισσότερες συντάξεις
Τα πάνω – κάτω και μάλιστα φέρνει ο ασφαλιστικός νόμος στις νέες συντάξεις καθώς το 70% όσων πάρουν σύνταξη θα έχουν απολαβές κάτω από τα 1.000 ευρώ ακόμα κι αν έχουν πληρώσει υψηλές ασφαλιστικές εισφορές.

Ένας υποψήφιος συνταξιούχος που έχει 20 χρόνια ασφάλισης και έπαιρνε περίπου 1.100 ευρώ μισθό, (με ποσοστό αναπλήρωσης 89%) θα πάρει μικτή σύνταξη (κύρια και επικουρική) 532 ευρώ. Ένας άλλος με τα ίδια χρόνια εργασίας, και λάμβανε περίπου 1.500 ευρώ μισθό, θα πάρει σύνταξη 582 ευρώ (με ποσοστό αναπλήρωσης 73%) .

Ένας ασφαλισμένος με 25 χρόνια που είχε μισθό 1.700 ευρώ μισθό, θα πάρει 702 ευρώ (70% ποσοστό αναπλήρωσης). Στα 30 χρόνια εργασίας, με μισθό 2.300 ευρώ (65% ποσοστό αναπλήρωσης), ένας ασφαλισμένος θα πάρει σύνταξη 979 ευρώ, ενώ με 35 χρόνια, και μισθό 1.700 ευρώ, ένας άλλος θα πάρει μικτή σύνταξη 877 ευρώ (88% ποσοστό αναπλήρωσης).

Ένας υποψήφιος συνταξιούχος που «φιλοδοξεί» η σύνταξή του να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ, θα έπρεπε να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: - να έχει 35 χρόνια εργασίας και μισθό περίπου 2.300 ευρώ, τότε θα πάρει 1.124 ευρώ (ποσοστό αναπλήρωσης 75%) - με 35 χρόνια+ 3.000 ευρώ μισθό. Τότε θα πάρει 1.370 ευρώ (69% ποσοστό αναπλήρωσης).

Παντελώς χαμένοι είναι όσοι έχουν ασφαλιστεί για πολλά χρόνια και έχουν καταβάλει μεγάλα ποσά σε ασφαλιστικές εισφορές, καθώς η ανώτατη σύνταξη που θα λάβουν δεν θα ξεπερνά τα 2.000 ευρώ μικτά, δηλαδή τα 1.800 - 1.820 καθαρά. Ένας ασφαλισμένος με 42 χρόνια εργασίας και μισθό περίπου 3.300 ευρώ, θα πάρει μικτή σύνταξη 1.692 ευρώ, αφού θα έχει 85% ποσοστό αναπλήρωσης.

πηγή: Μega

Αξιολόγηση