Το ΙΚΑ θα πάρει δάνειο 210 εκατ. για να πληρώσει συντάξεις Απριλίου

Το ΙΚΑ θα πάρει δάνειο 210 εκατ. για να πληρώσει συντάξεις Απριλίου
Στη λύση του εσωτερικού δανεισμού ύψους 210 εκατ. ευρώ θα προσφύγει και τον Απρίλιο το ΙΚΑ, προκειμένου να καταβάλει τις συντάξεις σε περίπου 1,2 εκατ. συνταξιούχους.

Το ΙΚΑ θα λάβει για άλλο ένα μήνα ολιγοήμερο δάνειο ύψους 100 εκατ. ευρώ από το ΤΑΠ ΔΕΗ, 70 εκατ. ευρώ, από τον Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου και 40 εκατ. ευρώ, από τον Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

Στην απόφαση που ελήφθη από το ΔΣ του Ιδρύματος, τονίζεται ότι το δάνειο θα αποπληρωθεί προς τους παραπάνω τομείς, εντόκως και η χρονική διάρκεια χορήγησής του είναι από τις 26 Απριλίου, έως τις 5 Μαΐου 2016.

Το επιτόκιο, με το οποίο βαρύνεται το δάνειο, αντιστοιχεί με το ποσοστό απόδοσης του «Κοινού Κεφαλαίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων» (Κοινό Κεφάλαιο) που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτό διαμορφώθηκε στο τέλος της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης του Κοινού Κεφαλαίου.

Αξιολόγηση