Ανακοίνωση ΟΑΕΕ: Στις 2 Νοεμβρίου θα καταβληθούν οι δόσεις για την ρυθμίσεις

Ανακοίνωση ΟΑΕΕ: Στις 2 Νοεμβρίου θα καταβληθούν οι δόσεις για την ρυθμίσεις
Η μηνιαία δόση ρύθμισης Ν.4152/2013, καθώς και τυχόν ανεξόφλητη δόση της 30.9.2015 προσαυξημένη κατά 15% θα πρέπει να καταβληθούν στις 2 Νοεμβρίου 2015.

Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθεί και η μηνιαία δόση ρύθμισης Ν. 4321/2015, καθώς και τυχόν ανεξόφλητη δόση της 30.9.2015 χωρίς προσαύξηση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΕ, οι ασφαλισμένοι που καταβάλλουν δόσεις με πάγια εντολή, θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό τους για την πραγματοποίηση της πληρωμής κατά την ώρα εκτέλεσης των παγίων εντολών.

Αξιολόγηση