Η ομάδα των «σοφών» που θα ετοιμάσουν το νέο ασφαλιστικό

Η ομάδα των «σοφών» που θα ετοιμάσουν το νέο ασφαλιστικό
Με τη συμμετοχή 12 μελών –μεταξύ των οποίων δικηγόροι, σύμβουλοι επικρατείας και καθηγητές πανεπιστημίου- συγκροτήθηκε με απόφαση Γ. Κατρούγκαλου, η Επιτροπή για το Ασφαλιστικό.

Η Επιτροπή, θα αναλάβει να συγκροτήσει την «εθνική πρόταση» για το ασφαλιστικό ολοκληρώνοντας το έργο της μέχρι μέσα στο 1ο 15νθήμερο του Οκτωβρίου. Και αυτό διότι μέσα στον Οκτώβριο, και ανεξάρτητα από τις πολιτικές εξελίξεις, η ελληνική Βουλή θα πρέπει να ψηφίσει τον νέο ασφαλιστικό νόμο που θα τεθεί σε ισχύ από το νέο έτος.

Τα μέλη της Επιτροπής είναι τα εξής:

1. Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως Πρόεδρος
2. Βασίλης Ανδρουλάκης, Δικαστής Συμβουλίου της Επικρατείας
3. Διονύσιος Γράβαρης, Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής
4. Ξενοφών Κοντιάδης, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας
5. Κωνσταντίνος Κρεμαλής, ομ. Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας
6. Σταυρούλα Κτιστάκη, Δικαστής Συμβουλίου της Επικρατείας
7. Φρόλη Κουσκουνά, Πρόεδρος Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής
8. Σπύρος Μαρκάτης, Δικαστής Συμβουλίου της Επικρατείας
9. Δημήτριος Μπούρλος, Δικηγόρος, εξειδικευμένος σε συνταξιοδοτικά θέματα
10. Μιλτιάδης Νεκτάριος, Καθηγητής Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
11. Αθηνά Πετρόγλου, Δικηγόρος, εξειδικευμένη σε συνταξιοδοτικά θέματα
12. Άγγελος Στεργίου, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας

Αξιολόγηση