ΙΚΑ: Πώς θα προσδιορίζεται η ασφαλιστική κλάση των ασφαλισμένων

ΙΚΑ: Πώς θα προσδιορίζεται η ασφαλιστική κλάση των ασφαλισμένων
Τον τρόπο με τον οποίο θα προσδιορίζεται η ασφαλιστική κλάση για ασφαλισμένους που ξεκίνησαν τον εργασιακό τους βίο πριν από την 1.1.1993, καθορίζει με εγκύκλιο του το ΙΚΑ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο ασφαλισμένοςπρέπει να επιλέξει τα πέντε καλύτερα έτη, από τα τελευταία δέκα της εργασίας του και βάσει αυτών θα προκύψει η ασφαλιστική του κλάση, άρα και οι συντάξιμες αποδοχές του.

Για περιπτώσεις που υποβάλλονται αιτήσεις συνταξιοδότησης εντός του τρέχοντος έτους υπολογίζεται η καλύτερη πενταετία από το 2006 έως και το 2014. Σε κάθε περίπτωση, στην επιλογή των πέντε καλύτερων ετών, θα πρέπει να τηρείται η προϋπόθεση της ύπαρξης τουλάχιστον 1000 ημερών ασφάλισης, κατά το ανωτέρω διάστημα.

Με αυτό ως δεδομένο, προκύπτει ένα μέσο ημερομίσθιο για τον κάθε ασφαλισμένο και έτσι γίνεται η κατάταξη στην ανάλογη ασφαλιστική κλάση, με βάση και τους πίνακες που ισχύουν για το ΙΚΑ, έως 31 Δεκεμβρίου 2014.

Εάν δεν συμπληρώνονται οι 1000 ημέρες ασφάλισης κατά την πενταετία που επιλέχθηκε, τότε θα καλείται ο ασφαλισμένος να επιλέξει κάποια άλλη πενταετία, στην οποία συμπληρώνεται η συγκεκριμένη προϋπόθεση.

Στη συνέχεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ θα πραγματοποιούν νέο υπολογισμό της ασφαλιστικής κλάσης. Για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των μηνιαίων πραγματικών αποδοχών και μέχρι το ύψος της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, για το οποίο καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς τον υπολογισμό των δώρων εορτών και του επιδόματος άδειας.

Στις περιπτώσεις που όλες οι συντάξιμες αποδοχές ανάγονται σε χρονικό διάστημα πριν την 31/12/1990 ή την 31/12/1991, η κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση θα γίνεται μέχρι την 22η ή την 25η κλάση αντίστοιχα, δηλαδή την ανώτερη ασφαλιστική κλάση που ίσχυε.

Αξιολόγηση