Πότε θα πληρώνει το ΙΚΑ τις παροχές υγείας - Οι ημερομηνίες αναλυτικά

Πότε θα πληρώνει το ΙΚΑ τις παροχές υγείας - Οι ημερομηνίες αναλυτικά
Τις ημερομηνίες κατά τις οποίες το ΙΚΑ θα καταθέτει στους τραπεζικούς λογαριασμούς τα χρήματα που δικαιολογούνται στους ασφαλισμένους για παροχές υγείας (επιδόματα ασθένειας, έκτακτη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, είδη πρόσθετης περίθαλψης κ.λπ.), δημοσίευσε η διοίκηση του οργανισμού.


Για να δει ο ασφαλισμένος πότε θα πιστωθούν τα χρήματα στο λογαριασμό που έχει δηλώσει, αρκεί να βρει από τις δύο πρώτες στήλες του πίνακα που ακολουθεί το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οριστικοποιήθηκε η παροχή υγείας από το Ίδρυμα και στην συνέχεια μπορεί να εντοπίσει την ημερομηνία στην τρίτη στήλη.

Παράδειγμα: Για ημερομηνία οριστικοποίησης από 24/12/2014 έως 8/1/2015, η πίστωση θα γίνει στις 16/1/2015.

ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΕΩΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ
24/12/20148/1/201516/1/2015
9/1/201527/1/20154/2/2015
28/1/201510/2/201518/2/2015
11/2/201524/2/20154/3/2015
25/2/201510/3/201518/3/2015
11/3/201524/3/20153/4/2015
26/3/20158/4/201516/4/2015
9/4/201527/4/20156/5/2015
28/4/201511/5/201519/5/2015
12/5/201526/5/20153/6/2015
27/5/20159/6/201517/6/2015
10/6/201524/6/20153/7/2015
25/6/20158/7/201516/7/2015
9/7/201527/7/20155/8/2015
28/7/201511/8/201519/8/2015
12/8/201525/8/20153/9/2015
26/8/20158/9/201516/9/2015
9/9/201524/9/20152/10/2015
25/9/20158/10/201516/10/2015
9/10/201526/10/20154/11/2015
27/10/201510/11/201518/11/2015
11/11/201524/11/20153/12/2015
25/11/20158/12/201516/12/2015
Αξιολόγηση