ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες πληρωμές για τους δικαιούχους

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες πληρωμές για τους δικαιούχους
Mε ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει γνωστό ότι προχώρησε σε μια σειρά απο πληρωμές που αφορούν προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, με σχετική ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ γνωστοποιεί ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2014 έγιναν οι παρακάτω πληρωμές:

1) Πληρωμή για το μέτρο 121 "ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ" με ποσό: 3.334.083,37 € και πλήθος: 101

2) Πληρωμή για το μέτρο 214.1.1 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2012» με ποσό: 6.795.310,60 € και πλήθος: 1.933

3) Πληρωμή για το μέτρο 214.2.1 «ΜΕΙΩΣΗ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ 2012» με ποσό: 867.903,51 € και πλήθος: 474

4) Πληρωμή για το μέτρο 132 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» με: ποσό: 6.106,00 € και πλήθος: 7

Επιπλέον όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού, την ίδια ημέρα ακολούθησαν και οι παρακάτω πληρωμές:

1) Πληρωμή για το μέτρο 112 «ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ» με ποσό: 15.000,00 € και πλήθος: 2

2) Πληρωμή για το μέτρο 121 «ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ» με ποσό: 447.955,27 € και πλήθος: 15

3) Πληρωμή για το μέτρο 214.1.1 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» με ποσό: 6.637.230,82 € και πλήθος: 1.849

4) Πληρωμή για το μέτρο 214.2.1 «ΜΕΙΩΣΗ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ» με ποσό: 1.444.034,60 € και πλήθος: 433

5) Πληρωμή για το μέτρο 511 «ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» με ποσό: 1.099,12 € και πλήθος: 4

6) Πληρωμή για το καθεστώς «ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ» με ποσό: 2.244,41 € και πλήθος: 2

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα τουΟΠΕΚΕΠΕ ΕΔΩ

Αξιολόγηση