Πως να "σπρώξετε" τη σύνταξή σας αν έχετε παιδιά

Πως να "σπρώξετε" τη σύνταξή σας αν έχετε παιδιά
Πήρατε γονική άδεια άνευ αποδοχών για να σταθείτε στο πλευρό των παιδιών σας; Τουλάχιστον μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτό τον χρόνο για να θεμελιώσετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα αλλά και για να αυξήσετε τη σύνταξή σας. Εγκύκλιος του ΙΚΑ παρέχει όλες τις σχετικές λεπτομέρειες

Όπως αποσαφηνίζεται στην εγκύκλιο –το περιεχόμενο της οποίας μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ εδώ- η αίτηση του ενδιαφερόμενου μπορεί να κατατεθεί οποτεδήποτε καθώς δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός.

Βέβαια, «προκειμένου να συνυπολογισθεί και να αξιοποιηθεί συνταξιοδοτικά ο χρόνος αυτός από τον ασφαλισμένο θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή 12 έτη πραγματικής ή και προαιρετικής ασφάλισης» όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Αυτό ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2011.

Η αναγνώριση έχει κόστος. Μπορούν να αναγνωριστούν συνολικά έως 3,5 μήνες αλλά για κάθε μήνα, θα πρέπει να καταβληθεί το 25πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

• Για περιόδους μέχρι 30/06/2011, η αναγνώριση θα γίνει με βάση το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη που ήταν 33,04 ευρώ

• Για περιόδους από την 1/07/2011 και μετά, η αναγνώριση θα γίνει με ημερομίσθιο 33,57 ευρώ.

Επομένως, για την αναγνώριση έως και 87 ημερών ασφάλισης (3,5 μηνών), το κόστος μπορεί να ανέβει ακόμη και στα 2936 ευρώ. Παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης 15% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής ή δόσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μετά την 01/08/2011, στο ποσοστό βάσει του οποίου θα υπολογιστεί η εξαγορά, θα συμπεριλαμβάνεται και η αύξηση κατά 1% του ποσοστού υπέρ του ΟΑΕΔ.

Αξιολόγηση