Αναστέλλεται επ' αόριστον η ταυτόχρονη καταβολή αποδοχών-εισφορών μέσω τραπεζών

Αναστέλλεται επ' αόριστον η ταυτόχρονη καταβολή αποδοχών-εισφορών μέσω τραπεζών
Αναστέλλεται προς το παρόν η ταυτόχρονη καταβολή αποδοχών - εισφορών των εργαζομένων μέσω Τραπεζικού Συστήματος ή ΕΛΤΑ κατ' εφαρμογήν του Ν.4075/12.

Όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκηση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, η εφαρμογή από 1/6/2012 της ταυτόχρονης καταβολής των αποδοχών των εργαζομένων και των ασφαλιστικών τους εισφορών στα πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89/ 11-1-2012 τ.Α΄), αναστέλλεται έως την έκδοση της σχετικής εφαρμοστικής απόφασης του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Με νεότερη ανακοίνωση, διευκρινίζεται, θα καθοριστεί η νέα ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της ταυτόχρονης καταβολής, αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών στα πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ

Αξιολόγηση