Μειωμένες κατά 11,4% οι οικοδομικές άδειες τον Αύγουστο

Μειωμένες κατά 11,4% οι οικοδομικές άδειες τον Αύγουστο
Μειωμένη εμφανίστηκε η οικοδομική δραστηριότητα το φετινό Αύγουστο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του περσινού έτους.

Ειδικότερα σύμφωνα μεπροσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ),κατά το μήνα Αύγουστο 2015 τομέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της χώρας μετρούμενο μεβάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 769 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 131,9 χιλιάδες m2επιφάνειας και 543,7 χιλιάδες m3όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 11,4% στον αριθμό των οικοδομικώναδειών, μείωση κατά 21,9% στην επιφάνεια και κατά 28,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014.


Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά το μήνα Αύγουστο 2015αντιστοιχούν σε 131,8 χιλιάδες m2επιφάνειας και 543,2 χιλιάδες m3όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 20,8%στην επιφάνεια και κατά 27,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Αύγουστο 2015, στο σύνολο της χώρας,
αντιστοιχούν σε 0,2 χιλιάδες m2επιφάνειας και 0,5 χιλιάδες m3όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της ΔημόσιαςΟικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Αύγουστο 2015, είναι 0,1%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Σεπτέμβριο 2014 έως τον Αύγουστο 2015, τομέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσεςοικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 13.302 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.817,4χιλιάδες m2επιφάνειας και 14.644,1 χιλιάδες m3όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Σεπτεμβρίου 2013-Αυγούστου 2014 παρατηρήθηκε, αύξηση κατά 3,2% στην επιφάνεια και κατά 26,3% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Σεπτεμβρίου 2014 - Αυγούστου 2015, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα,εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 5,0% στην επιφάνεια και κατά 3,7% στον όγκο, σε σύγκριση με τηναντίστοιχη περίοδο Σεπτεμβρίου 2013 - Αυγούστου 2014. Το ποσοστό συμμετοχής της ΔημόσιαςΟικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 25,5%.

Το οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2015, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο τηςχώρας, αύξηση κατά 13,3% στην επιφάνεια και κατά 46,5% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο οκτάμηνο τουέτους 2014.

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 1,2% στηνεπιφάνεια και κατά 1,1% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2014.

Αξιολόγηση