Χιλιάδες ιδιοκτήτες θα πληρώσουν ξανά ΕΝΦΙΑ

Χιλιάδες ιδιοκτήτες θα πληρώσουν ξανά ΕΝΦΙΑ
Σε εξωφρενικά ποσοστά φορολόγησης και πλήρη παραλογισμό έχει οδηγήσει η κατακόρυφη πτώση των τιμών των ακινήτων έναντι των αντικειμενικών αξιών, αλλά και το γεγονός ότι ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται κυρίως βάσει επιφάνειας και όχι βάσει πραγματικής αξίας.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες κλήθηκαν να πληρώσουν σε φόρους κατοχής ακινήτων ακόμη και το 10% της τρέχουσας αξίας του ακινήτου τους μέσα στην τελευταία πενταετία.

Οι ετήσιοι συντελεστές φορολόγησης ως προς την πραγματική αξία του ακινήτου προσεγγίζουν ακόμη και τις δύο ποσοστιαίες μονάδες, ενώ ο πραγματικός συντελεστής φορολόγησης του εισοδήματος που μπορεί να αποφέρει ένα ακίνητο φτάνει να ξεπερνάει ακόμη και το 50% εκμηδενίζοντας στην πράξη κάθε πραγματική απόδοση.

Έως 120% υψηλότερες εμφανίζονται και οι αντικειμενικές αξίες των οικοπέδων εντός σχεδίου σε μία περίοδο μάλιστα που τα εν λόγω ακίνητα είναι εξαιρετικά δύσκολο να ρευστοποιηθούν καθώς κανένας δεν ενδιαφέρεται για ανέγερση νέας οικοδομής.

Αξιολόγηση