Με διαδικασίες «εξπρές» οι δηλώσεις ακινήτων – Τι αλλάζει από σήμερα

Με διαδικασίες «εξπρές» οι δηλώσεις ακινήτων – Τι αλλάζει από σήμερα
Αργά χθες το βράδυ, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων έθεσε στη διάθεση του κοινού την ηλεκτρονική εφαρμογή για τον υπολογισμού του φόρου ακινήτων έτους…2016 (!). Όχι δεν κάναμε τυπογραφικό λάθος. Από χθες, τα πάντα έχουν αλλάξει. Όποιος μεταβιβάζει ή αποκτά ένα ακίνητο, δεν θα περιμένει του …χρόνου τέτοια ημέρα για να κάνει τη δήλωση στην εφορία. Αυτή θα πρέπει να υποβληθεί αυστηρά μέσα σε έναν μήνα. Δηλαδή, από τώρα αρχίζουμε να χτίζουμε το περιουσιολόγιο της επόμενης χρονιάς.

Πώς όμως θα υποβληθεί η δήλωση; Γιατί στο ηλεκτρονικό σύστημα του περιουσιολογίου έχει «ανάψει» και το 2015 και το 2016; Τι δηλώνουμε για το 2015 και τι για το 2016; Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έδωσε και απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα τα οποία είναι απαραίτητα καθώς είναι η πρώτη φορά –και αυτό θα εξακολουθήσει να γίνεται μέχρι τον Μάρτιο- θα είναι ταυτόχρονα «αναμμένες» δύο χρονιές.

Ιδού λοιπόν η πρώτη διευκρίνιση:

  1. Επιλέγοντας το έτος 2015 στην ηλεκτρονική εφαρμογή, μας δίνεται η δυνατότητα να δηλώσουμε τις μεταβολές που επήλθαν στην ακίνητη περιουσία μας κατά τη διάρκεια του 2014 (από 01/01/2014 μέχρι 31/12/2014). Η συγκεκριμένη δήλωση θα πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος Μαρτίου καθώς μετά θα πρέπει να γίνει ο υπολογισμός του φόρου ακινήτων για το 2015. Τώρα το αν αυτός ο φόρος θα είναι ΕΝΦΙΑ ή κάποιος άλλος, θα εξαρτηθεί από το ποια κυβέρνηση θα σχηματιστεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δηλώσει ότι το 2015 δεν θα υπάρχει ΕΝΦΙΑ αλλά φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας.
  2. Επιλέγοντας το έτος 2016 στην ηλεκτρονική εφαρμογή, μας δίνεται η δυνατότητα να δηλώσουμε τις μεταβολές που επήλθαν ή θα επέλθουν στην ακίνητη περιουσία μας από την 1/1/2015 και μετά. Οι μεταβολές αυτές, θα πρέπει να δηλώνονται μέσα σε 30 ημέρες από τη στιγμή που θα γίνουν.

Μετά και τις αλλαγές που επέρχονται στον τρόπο δήλωσης των μεταβολών που επήλθαν στην ακίνητη περιουσία μας, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανανέωσε τον κατάλογο με τις ερωτήσεις και απαντήσεις που βοηθούν στην υποβολή των εντύπων.

Οι βασικότερες έχουν ως εξής:

Ποιες υπηρεσίες παρέχονται στα Φυσικά πρόσωπα (ΦΠ) μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου;

Από την υπηρεσία αυτή ταΦυσικά πρόσωπαμπορούν να υποβάλλουν:

·Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα έτη 2015 και 2016 (διαρκούς ενημέρωσης)

·Τροποποιητική δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α). έτους 2014

·Αρχική δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2014, εάν δεν έχει εκδοθεί πράξη Διοικητικού προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α.

·Αρχική και τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα έτη 2010 έως 2013

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος Φ.Α.Π. για τα έτη 2010 έως 2013 και πράξης Διοικητικού προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το έτος 2014 εφόσον αυτά έχουν εκδοθεί και επιπλέον εκτύπωση δόσεων με ταυτότητες οφειλής (Τ.Ο.) για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2014.

Επίσης, στο έτος 2015, μπορείτε να εκτυπώσετε Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρο 54Α του ν. 4174/2013).

Ποιες υπηρεσίες παρέχονται στα Νομικά πρόσωπα (ΝΠ) μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου;

Από την υπηρεσία αυτή τα Νομικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν:

·Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα έτη 2015 και 2016 (διαρκούς ενημέρωσης)

·Τροποποιητική δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014

·Αρχική δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2014, εάν δεν έχει εκδοθεί πράξη Διοικητικού προσδιορισμού φόρου

·Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα έτη 2011 έως 2014

Επίσης, στο έτος 2015, μπορείτε να εκτυπώσετε Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρο 54Α του ν. 4174/2013).

Ποια φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) για το έτος 2015;

Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2015έχει κάθεφυσικό ή νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2014 είχε μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση

Όσοι είχαν μεταβολές στα ακίνητά τους από 01/01/2014 έως 31/12/2014 μέχρι πότε μπορούν να τις δηλώσουν εμπρόθεσμα;

Για να είναι εμπρόθεσμη η δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 έτους 2015, θα πρέπει να υποβληθείέως 31/03/2015.

Ποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2016 (διαρκούς ενημέρωσης);

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που από την 01/01/2015 και μετά έχει μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση, υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της μεταβολής αυτής, πλην της κληρονομιάς, για την οποία ο κληρονόμος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάνταημερών(30) από τη λήξη της προθεσμίας για αποποίηση της κληρονομιάς.

Οι μεταβολές που πραγματοποιούνται από 01/01/2015 και μετά, δεν δηλώνονται πλέον από τους φορολογούμενους το επόμενο έτος από το έτος μεταβολής, αλλά άμεσα στο τρέχον έτος. Με αυτό τον τρόπο, μέσω της υποβολής Ε9 θα υπάρχει διαρκής ενημέρωση της περιουσιακής κατάστασης με τις μεταβολές που έχουν επέλθει.

Τι είδους μεταβολές δηλώνονται στο Ε9 έτους 2016 (διαρκούς ενημέρωσης);

Θα πρέπει να δηλώνεται κάθε είδους μεταβολή όπως απόκτηση, σύσταση, πώληση κ.τ.λ. που πραγματοποιείται από 01/01/2015 και μετά, η οποία έχει ως αποτέλεσμανα τροποποιηθεί η περιουσιακή κατάσταση του φορολογούμενου.

Μπορώ μέσω του Ε9 έτους 2016 (διαρκούς ενημέρωσης) να δηλώσω μία μεταβολή που έγινε εντός του έτους 2015, αλλά καινα κάνω διορθώσεις της περιουσιακής κατάστασης για μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν πριν την 01/01/2015;

Όχι δεν μπορείτε να το κάνετε μέσω της ίδιας δήλωσης. Στο Ε9 έτους 2016, υποβάλλετε δηλώσεις Ε9 μόνο για τις τρέχουσες μεταβολές που έγιναν εντός του έτους 2015. Εάν όμως ταυτόχρονα με την μεταβολή που επήλθε εντός του 2015,διαπιστώσετε ότι πρέπει να προβείτε και σε άλλες διορθώσεις της περιουσιακής σας κατάστασης, που αφορούν μεταβολές παλαιοτέρων ετών, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

·Θα επιλέξετε το έτος που θέλετε να υποβάλλετε δήλωση (για παλαιότερες μεταβολές) και αφού την οριστικοποιήσετε, μπορείτε να την μεταφέρετε στα επόμενα έτη μέχρι και το έτος 2016 για να ενημερωθεί με ορθό τρόποη περιουσιακή εικόνα. Στο έτος 2016η δήλωση αυτή χαρακτηρίζεται ως «δήλωση εκ μεταφοράς».

·Εάν ταυτόχρονα πρέπει να υποβάλλετε και Ε9 έτους 2016, διότι είχατε μεταβολή στα ακίνητά σαςεντός του έτους 2015,θα υποβάλλετε ξεχωριστή δήλωση στο έτος αυτό.

Εάν υποβάλλω μία δήλωση Ε9 σε έτος προγενέστερο του έτους 2016, μέχριποιο έτος θα πρέπει να τη μεταφέρω;

Θα πρέπει να τη μεταφέρετε έως το έτος 2016, προκειμένου να ενημερωθεί με ορθό τρόποη περιουσιακή εικόνα σε όλα ταέτη.

Τι πρέπει να προσέξω κατάτην υποβολή της δήλωσηςΕ9 έτους 2016;

Θα πρέπει να αναγραφούν με ιδιαίτερη προσοχή τα στοιχεία που ζητούνται κατά την επιλογή της αιτίαςεισαγωγής / μεταβολής / διαγραφής ακινήτου και ιδιαιτέρως οι ημερομηνίες [ημ/νία συμβολαίου, ημ/νία δημοσίευσης διαθήκης, κ.τ.λ.]

Ποια πολυγραφημένη διαταγή (ΠΟΛ) ισχύει για τον τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9);

Ισχύει η ΠΟΛ 1200/15-09-2014.

AKOMH ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ

Αξιολόγηση